Loading....

Kdo financuje Kasárny Karlín, aneb pirátská péče řádného hospodáře.

První článek o Kasárnách Karlín byl o obtěžujícím hluku, kterým okolí zatěžuje nájemce hlavního města Prahy sdružení Pražské centrum. Víme už taky, že Pražské centrum neplatí žádný nájem. Naprosto neuvěřitelné je usnesení přijaté Radou hl. m. Prahy, podle kterého se jakýkoliv záměr v obrovském objektu musí podřizovat tomuto nájemci, což zásadně limituje využití celého objektu. Konečně je v článku doložena arogantní reakce radního Adama Zábranského (Piráti) na tento problém. O tom všem si můžete přečíst zde: https://www.ceskobezhluku.cz/kasarna-karlin-aneb-dopady-piratskych-kamaradsoftu-v-praxi/

Tento článek mapuje dotační řeku, která z Magistrátu hlavního města proudí do Kasáren Karlín a financuje jejich provoz. Nikoliv nájem, protože ten Pražské centrum Magistrátu neplatí. Neplatí ani místní poplatky ze vstupného. Zdarma pronajaté prostory přitom Pražské centrum pronajímá úplatně dalším podnájemcům. Zdá se Vám to neuvěřitelné? Asi nebude náhoda, že majitel Pražského centra má mezi politiky v Praze mnoho přátel. Přečtěte si o tom, jaké konkrétní vazby mohou vysvětlovat co se v Kasárnách Karlín děje.

Dotace, dotace a zase dotace

Pokud se na dotace podíváme podrobněji, zjistíme, že dotace financují projekty ke generování finančních prostředků prostřednictvím vstupného. V roce 2018, tedy v době, kdy se do vedení MHMP dostala Praha Sobě a PIRÁTI se otevřela stavidla dotačních prostředků pro Pražské centrum. Nejprve Magistrát zaplatil dotací kino. Následně Magistrát zaplatil rekultivaci nádvoří. V žádosti o dotaci je k tomu paradoxně uvedeno:

„Rádi bychom touto cestou požádali o finanční prostředky určené na kultivaci nádvoří – výsadbu a údržbu dřevin. Tyto prostředky by výrazným způsobem pomohly utvářet prostředí tohoto nádvoří – snahou spolku je jej transformovat v jakési náměstí, chráněné od veškerých pozemních komunikací a jejich hluku.“

Magistrát tedy zaplatil Pražskému centru jejich vlastní ochranu proti hluku, přitom nádvoří je chráněno kolem dokola budovami. Naopak ale Magistrát (odpovědný radní Adam Zábranský) odmítá ochránit před hlukem občany, které jeho nájemce, Pražské centrum hlukem terorizuje. Podívejte se, co se díky dotacím na kino a rekultivaci nádvoří děje sousedům Kasáren Karlín:

Koncert financovaný z dotace MHMP v částce 500.000,- Kč na základě smlouvy DOT/62/05/006498/2019 v čase 22:40 hod, tedy v době nočního klidu (stanoviště – balkon sousedního bytového domu)

Kino financované z dotace MHMP v částce 250.000,- Kč na základě smlouvy DOT/62/05/005433/2018 v čase 22:37 hod, tedy v době nočního klidu (stanoviště – balkon sousedního bytového domu)

Poslední dotace pro Pražské centrum schválilo Zastupitelstvo MHMP ve čtvrtek 22.2.2024. Jde o tyto dotační programy:

Zdroj: Usnesení Rady ze dne 12.02.2024, tisk č. R-50194, usnesení č. 181

První dotace je na provoz Kasáren Karlín. Je ale naprosto absurdní, že Pražské centrum dostává dotace na provoz, přitom ale stejnému subjektu neplatí žádný nájem za prostory. Navíc Pražské centrum prostory Magistrátu hlavního města dále pronajímá za peníze. V registru smluv je možné dohledat smlouvu na pronájem objektu Magistrátu Pražským centrem za 80.000,-Kč: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7770843?backlink=cy55d

To že v objektu působí příležitostně i další kulturní tělesa je zcela zřejmé právě z čerstvě schválených dotací, kde nalezneme tyto projekty které se mají odehrát v Kasárnách Karlín:

Zdroj: Usnesení Rady ze dne 12.02.2024, tisk č. R-50194, usnesení č. 181

Ostatně Pražské centrum se pronájmem majetku Magistrátu (který má k dispozici zdarma) ani netají. Naopak pronájem na svých stránkách nabízí i pomocí podrobně zpracované nabídky prostor, včetně možností různých uspořádání a variací. Nabídku všech prostor MHMP, které Pražské centrum pronajímá naleznete zde: https://kasarnakarlin.cz/sites/default/public_files/media/document/2024/01/22/16/05/42/kk_rider.pdf

Další perlou je kluziště. To si Pražské centrum nepronajímá, ale má ho zdarma od městské části Praha 8. Tedy Praha 8 umístí na nádvoří kasáren zdarma kluziště ale podle smlouvy, kasíruje za vstupenky Pražské centrum. Text smlouvy stojí za to:

Zdroj: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7821591?backlink=sy5v3

To znamená, že Praha 8 dá do Kasáren zcela zdarma podnikatelský záměr. Výnos z tohoto záměru (vstup a půjčovné) kasíruje Pražské centrum jako nájemce nemovitosti (který ale neplatí nájem). Majitel podnikatelského záměru tj. Praha 8 platí energie pro chlazení kluziště.

Na základě mailu pana místostarosty Prahy 8 Jiřího Vítka (Patrioti) ze dne 3. 3. 2024 doplňujeme, že po roce 2019, kdy jsou ve vedení radnice P8 právě Patrioti, byla učiněna tomuto podivnému obchodu přítrž a ten se tak stal (doufejme) definitivní minulostí.

Postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se nám podařilo zjistit, že Pražské centrum nezaplatilo za poslední tři roky ani korunu na místním poplatku ze vstupného. To je dost zvláštní s ohledem na text vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného (ve znění přílohy platné pro Prahu 8), která je dostupná zde: https://www.praha.eu/public/38/ac/2b/2566516_838577_vyhlaska_c._10_2011_mp_ze_vstupneho.pdf

Asi nikoho nepřekvapí, že v Kasárnách Karlín u Pražského centra se čas od času uskuteční zasedání zastupitelských klubů Pirátů z Prahy i Středočeského kraje. Ostatně skutečný majitel Pražského centra pan Matěj Velek má na facebookovém profilu zajímavé přátele. To ledacos vysvětluje. Jen se podívejte na přátele Matěje Velka:

,
Back To Top