Loading....
PROTI HLUKU Z LEDÁREN

PŘIDEJTE SE K PETICI A ŽIJTE ZASE NORMÁLNĚ

Ceskobezhluku28

Problematika Ledáren Braník

Koncerty v prostorách Ledáren Braník již druhé léto obtěžují obyvatele Prahy.

Obtěžující hudební festival se přesunul do Ledáren Braník, tedy širšího centra hlavního města v roce 2021, potom co si na jeho hluk v roce 2020 stěžovalo množství obyvatel Prahy 7, kde byl festival původně. O přesun festivalu se zasadil starosta Prahy 7 Mgr. Jan Čižinský, který se obrátil dopisem na ředitele Výstaviště.

V roce 2021 zničil festival LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR léto stovkám až tisícům obyvatel žijících v okolí. Podle petice, kterou podepsalo téměř 800 lidí zde žijících byl hluk obtěžující na vzdálenost přes 5km, tedy obtěžoval až v dalekých Komořanech. Pořadatel festival zhodnotil svým prohlášením pro tisk takto: Nechceme zatěžovat Prahu extrémním hlukem, na který si loni obyvatelé z okolí stěžovali.

Přesto pokračoval festival LEDÁRNY OPEN AIR i v roce 2022 a opět obtěžoval. V okolí festivalu navíc žije několik vážně nemocných občanů. Za rok 2022 se objevily další psychické problémy u jednoho z nich, který je nucen se léčit. Pořadatel tvrdil, že udělá sérii protihlukových opatření. Bohužel je z pohledu občanů efekt minimální, když navíc pořadatel slíbená opatření nedodržoval. O tom se můžete přesvědčit v sekci “CO NA TO NAŠI ÚŘEDNÍCI“. Protože Magistrát hlavního města Prahy v čele s Piráty a Prahou Sobě doposud nebyl ochoten občany ochránit, na místo toho si chce o problému neustále jen povídat, nezbylo občanům než podat na pořadatele žaloby k obvodním soudům pro Prahu 4 a 5.

Jak je to možné?

JAK JE MOŽNÉ, ŽE SI POŘADATEL FESTIVALŮ LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR A LEDÁRNY OPEN AIR V ŠIRŠÍM STŘEDU HLAVNÍHO MĚSTA, V NAPROSTO NEVHODNÉM MÍSTĚ ÚDOLÍ ŘEKY, DOVOLÍ CELÉ LÉTO TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN POŘÁDAT VEŘEJNOU HUDEBNÍ PRODUKCI?

V ČEM JE PROBLÉM

Každodenní hluk vytvářený po celé léto provozovatelem LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR.

Veřejná hudební produkce vytváří tzv. bass-beat efekt resp. tzv. raving, který se nese do širokého okolí, a zejména údolím Vltavy z Lucerna Music Baru Open Air, tedy z Ledáren Braník.

„Díky nízkofrekvenčnímu charakteru veřejné hudební produkce se zvukové vlny šíří s malým útlumem na velkou vzdálenost a snadno pronikají obvodovými stěnami staveb do jejich vnitřních obytných prostor, kde se díky vyfiltrování vyšších frekvencí a vytváření kvasistojatého vlnění (vlnová délka je úměrná resp. srovnatelná s geometrickými rozměry místnosti) jejich rušivý charakter zesiluje. Výsledný efekt je pak uvnitř subjektivně vnímán jako pulsující dunění, které nenese prakticky žádnou hudební informaci.“

Nejde o tzv. ojedinělou nebo krátkodobou expozici fyzických osob hluku z veřejné produkce hudby, neboť za tu se považuje „veřejná hudební produkce, kdy poslech hudby je hlavním předmětem pořádané produkce (např. festivaly, koncerty), provozovaná ve venkovním prostoru nejvýše 3 na sebe navazující kalendářní dny tak, že tato období po sobě následují nejdříve až po 3 kalendářních týdnech.

Pokud poslední den produkce hudby připadá na den před pracovním dnem, měla by být produkce hudby ukončena nejpozději do 22.hod. toho dne.“

Zdroj: Národní referenční laboratoř pro komunální hluk, ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru, Ministerstva zdravotnictví

PODÍVEJTE SE DETAILNĚJI NA PROBLEMATIKU LEDÁREN. V ČEM JE PROBLÉM SE DOZVÍTE NA TOMTO ODKAZU.

 

KDO JE ZA TO ODPOVĚDNÝ?

MAJITEL

Majitelem pozemků parcelní číslo 1922, 1923, 1924 a 1929 na čísle listu vlastnictví 7872, ze kterých se hluk z veřejné hudební produkce pořadatele Lucerna Music Bar Open air šíří, je podle veřejného rejstříku je společnost Karius Investments a.s., Ledařská 238/5, Braník, 147 00, Praha 4. Už v době prodeje těchto pozemků Magistrátem, panovala oprávněná obava z toho, jak může společnost, která má kořeny na Kypru a Britských Panenských ostrovech s pozemky a budovou ledáren Braník nakládat. Přesto bohužel k prodeji došlo.

Majitel pozemků je v pozici pronajímatele pozemků pořadateli. Přilehlé pozemky z obou stran, tedy parcelní číslo 2968/1, číslo LV 1956 a parcelní číslo 1928 na čísle listu vlastnictví 1372 jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, s tím že prvně jmenovaný je ve správě MČ Praha 4.

Za zmínku stojí informace z veřejného rejstříku společnosti Karius Investments a.s. Zjistit skutečné vlastníky akcií na jméno je takřka nemožné. V nově povinné evidenci skutečných majitelů je uveden pouze nepřímý vlastník. Další informace o majiteli pozemku a jeho aktivitách v ČR zjišťujeme.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem téměř každodenních koncertů v Ledárnách Braník byla v roce 2021 podle internetových stránek provozovatele Lucerna Music Bar Open Air jedna ze společností podnikatele Michala Filipa. Sám tento podnikatel bydlí v novém domečku na rozhraní Hlubočep a Braníka, za kopcem, který ho před jeho vlastním hlukem kryje.

V roce 2022, kvůli soudnímu řízení, přešlo pořadatelství na společnost Netradiční koncerty. Jejím jednatelem je Kamil Šír, který pro podnikatele Filipa pracuje v jeho klubech Futurum a Lucerna Music Bar. Pan Šír za festival jednal už v roce 2020 a 2021. Stejně jako druhý společník Tomáš Staněk. Všichni stojí za hlukem na Praze 7 a Praze 4 už od roku 2020.

JAK JE TO MOŽNÉ

JAK JE MOŽNÉ, ŽE SI POŘADATEL LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR a LEDÁRNY OPEN AIR V ŠIRŠÍM STŘEDU HLAVNÍHO MĚSTA, V NAPROSTO NEVHODNÉM MÍSTĚ ÚDOLÍ ŘEKY, DOVOLÍ CELÉ LÉTO TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN POŘÁDAT VEŘEJNOU HUDEBNÍ PRODUKCI? Nejpravděpodobnější motivací pořadatele je maximalizace zisku, bohužel na úkor nás okolních obyvatel. Obvyklý pronájem haly, arény, či jiného prostoru sloužícího k těmto účelům je nesrovnatelně nákladnější. Pořadatel (jehož manželka je advokátkou), využil ``skuliny`` v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Díky novele č. 267/2015 Sb. (pozměňovací návrh zdravotního výboru č. 3 - poslanec Vít Kaňkovský) není veřejná hudební produkce považována za hluk ve smyslu tohoto zákona. Smyslem, novely který se evidentně neosvědčil, bylo přenést regulaci hudební produkce na obce (v tomto případě hlavní město Praha).

Pořadatel totiž využívá laxnosti, resp. jak sám uvádí dokonce přímé podpory úředníků Prahy 4 a zastupitelky hl. m. Prahy Hany Třeštíkové u kterých zákonodárce naopak regulaci hudební produkce předpokládal. Dochází tedy k paradoxní situaci, kdy se úředníci staví na stranu podnikatele a podporují jeho bezohlednou snahu o maximalizaci zisků proti vlastním občanům. NEVĚŠTE HLAVU, OBČANÉ JSOU V PRÁVU!

VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ

Hluk z koncertů v Braníku je enormní. Zatěžuje zejména obyvatele Braníka, starého Barrandova, Hlubočep a Chuchle.

 

 

Back To Top