Loading....

Jak na to

Co můžete udělat pro to, abyste podpořili iniciativu Česko bez hluku a zároveň se konečně dobře vyspali.

NOČNÍ KLID

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Pokud jde o noční klid, je v § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích uvedeno: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“ To znamená, že pokud nemá vaše obec či město obecně závaznou vyhlášku o omezení nočního klidu, nelze žádným jiným legálním způsobem porušovat noční klid. Rozhodně nestačí žádné povolení starosty, zastupitele nebo jinému politika či úředníka, jak často slýcháme od operátora tísňové linky.

STÍŽNOST

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu můžete zavolat městskou či státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a na místě může přestupci uložit blokovou pokutu, nebo věc postoupit přestupkovému oddělení místního úřadu. Pokud tak policie neučiní, můžete podat PODNĚT PŘESTUPKOVÉMU ODDĚLENÍ i vy. Na nečinnost policie či městské policie můžete podat STÍŽNOST.

STAVEBNÍ PRÁVO

MÁ AKCE POVOLENÍ?

Hudební produkce pod širým nebem často vyžaduje různé veřejnoprávní povolení či akty. Různé objekty sloužící k produkci hudby jako podia či sloužící veřejnosti jako stánky s občerstvením nebo WC často podléhají různým povolovacím režimům dle stavebního zákona, což pořadatelé těchto akcí často ignorují. Přitom některé z těchto povolovacích režimů  zahrnují i posouzení dopadů staveb na okolní obyvatelstvo ze strany stavebního úřadu. Samotné umístění festivalu je možné, jen pokud to územní plán či způsob využití pozemků umožňuje. Vycházet můžete z příslušné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud máte podezření, že pořadatel porušil zákon, můžete podat podnět ke stavebnímu úřadu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodiku pro pořádání veřejných akcí. Nahlédněte do této metodiky zde.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu můžete zavolat městskou či státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a na místě může přestupci uložit blokovou pokutu, nebo věc postoupit přestupkovému oddělení místního úřadu.

Zde uvádíme seznam kontaktů na jednotlivá krajská zastoupení Policie ČR k přijímání stížností:

 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, email: krpa.ovk.podatelna@pcr.cz , tel.: 974 821 200, fax: 974 825 008
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, email: krps.ovk@pcr.cz, tel.: 974 861 971, fax: 974 861 978
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, email: krpc.ovk@pcr.cz, tel.: 974 221 641, fax: 974 221 941
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, email: krpp.ovk@pcr.cz, tel.: 974 322 231, fax: 974 322 232
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, email: krpkvk.ovk.kv@pcr.cz, tel.: 974 361 200, fax: 353 540 656
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, email: krpulk.ovk@pcr.cz, tel.: 974 421 201, fax: 974 427 030
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, email: krpl.ovk@pcr.cz, tel.: 974 461 201, fax: 974 461 028
 • Oddělení  vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, email: krph.ovk@pcr.cz, tel.: 974 521 509, fax: 974 521 228
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, email: krppak.kr.ovk@pcr.cz, tel.: 974 561 509, fax: 974 561 228
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, email: krpj.ovk@pcr.cz,  tel.: 974 261 649, fax: 974 261 700
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, email: krpb.ovk.podatelna@pcr.cz, tel.: 974 622 291, fax: 974 622 432
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, email: krpm.ovk@pcr.cz, tel.: 974 761 200, fax: 974 761 900
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Zlínského kraje email: krpz.ovk.podatelna@pcr.cz, tel.: 974 661 200, fax: 974 662 901
 • Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje email: krpt.ovk.podatelna@pcr.cz, tel.: 974 721 649, fax: 974 721 904
 • Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, email: pp.ovk@pcr.cz , tel.: 974 827 301, fax: 974 827 305

ZDROJ: https://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-stiznosti.aspx

Back To Top