Loading....

Náš dopis premiérovi nejspíše spustil vládní kontrolu dotací na Ministerstvu kultury

Naše iniciativa se obrátila v roce 2023 na premiéra Petra Fialu s žádostí o přehodnocení systému udělování dotací na Ministerstvu Kultury. Důvodem byla naše zjištění, že pořadatelé venkovních festivalů velmi obratně kombinují dotace z různých zdrojů, které se pravděpodobně překrývají. Zcela je tak deformováno tržní hospodářství v tomto segmentu trhu. Dotační systém vůbec nezohledňuje, jak se příjemce dotací chová k okolí, které nemá s jeho kulturní akcí nic společného (a většinou ani nechce) a jak dodržuje zákony ČR. Z naší strany byl dopisem premiér Fiala upozorněn na konkrétní festivaly v Praze:

7. 2. 2024 přijala Vláda ČR toto usnesení č. 74. kterým schválila záměr k provedení revize výdajů v oblasti dotací Ministerstva kultury:

Je otázkou, zda je důsledkem našeho dopisu to, že festival Metronome a United Island of Prague dostal letos podstatně nižší dotace něž tomu bylo v minulosti (pouze jednoleté). To vyplývá z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 181 tisk č. R- 50194 ze dne 12. 2. 2024:

Mimochodem pořadatel festivalů Metronome a United Island of Prague byl iniciátorem petice „Nevypínejte kulturu v Praze“, která na základě nepravdivých informací sesbírala podpisy proti regulaci bezohledného festivalu v Ledárnách Braník. Ten ubližuje tisícům občanů žijích v jeho okolí. K nepravdivým informacím v petici „Nevypínejte kulturu v Praze“ tehdy vydal MHMP tuto tiskovou zprávu https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_nechce_zakazat_kulturu_v.html

My se nyní obrátíme na Ministerstvo financí s podnětem, kde budeme demonstrovat na konkrétním příkladu, jak pořadatelé venkovních hudebních akcí obratně čerpají dotace z několika zdrojů. Zde například „prominentní“ NERUDNÝ FEST:

Back To Top