Loading....

Kasárna Karlín, aneb dopady pirátských kamarádšoftů v praxi.

Na základě žádosti občanů Karlína se zabýváme hlukem v této lokalitě. Ten generuje převážně zdejší kulturní centrum označované jako Kasárna Karlín, které je umístěno v těsné blízkosti bytů obyvatel Karlína. Asi by nikoho normálního nenapadlo zde pořádat hlučné hudební produkce. Od roku 2017 tady ale zájmové sdružení Pražské centrum provozuje zvláštní způsob zábavy. Ta je bohužel založena na elektronicky zesilované hudební produkci a letním kině do pozdních hodin. Okna ložnic zde žijících občanů bytových domů jsou jen desítky metrů od reproduktorů. Pražské centrum zcela ignoruje stížnosti místních obyvatel. Samy se podívejte, co se v Kasárnách Karlín, jen pár metrů od bytů zdejších obyvatel děje.

Takto si užívají občané Karlína žijící vedle Kasáren Karlín

Nový vlastník hl. m. Praha

Toužebně očekávaná změna majitele objektu ale úlevu občanům nepřinesla. Je přitom alarmující, že novým majitelem objektu je hlavní město Praha. Hlavní město Praha je tedy nyní „spolupachatelem“ neustálého obtěžování části Karlína ze strany nájemce jeho nemovitostí.

Ještě před převodem nemovitosti do majetku hlavního města napsalo několik desítek občanů Karlína primátorovi hl. m. Prahy Bohuslavu Svobodovi dopis s žádostí o pomoc. Problém hluku produkovaného Pražským centrem řešil i kontrolní výbor. Zde přinášíme zápis z kontrolního výboru:

https://www.praha.eu/public/47/d/70/3636358_1301754_REV_5_ZAPIS_z_jednani_vyboru_ZHMP.pdf

Adam Zábranský z Pirátů

Naše iniciativa se obrátila přímo na odpovědného radního Mgr. Adama Zábranského z Pirátů. Adam Zábranský je radním pro oblast majetku, transparentnost a legislativu. Je tedy přímo odpovědný za správu a tedy provoz v majetku hlavního města. Adam Zábranský obdržel náš podnět k řešení hluku v objektu v jeho gesci a arch s podpisy několik desítek občanů žijících v okolí objektu Kasáren.

Reakce Adama Zábranského (který je placen z našich daní) byla pro nás naprosto neuvěřitelná. Dnes již tušíme proč. Adam Zábranský nám 15. 1 .2023 odepsal, že je mu to jedno, protože objekt není ve vlastnictví hlavního města.

Přitom už 18. 1. 2024 Adam Zábranský slavnostně oznámil v tiskové zprávě, že Kasárna Karlín jsou ve vlastnictví města. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_uz_vlastni_kasarna_karlin_zmena.html

Nejen, že Adam Zábranský v době, kdy odeslal dopis, dobře věděl že byl podán (dávno) návrh na vklad změny vlastníka, ale rovněž věděl, že hlavní město Praha bude vlastníkem v řádech dnů. Po 18. 1. 2024 už se radní Zábranský neozval. Co si o tom myslet? To ale není zdaleka vše.

Vzhledem k tomu, že Rada hlavního města přijala dne 22. 1. 2024 usnesení R-48481 vše nasvědčuje tomu, že rozsáhlý objekt bude Pražské centrum užívat zcela zdarma. V opačném případě by těžko Rada garantovala, že budoucí využití celého objektu se bude plně přizpůsobovat nájemci tj. Pražskému centru. Obvyklý postup je klasický tendr na nájemce obrovských prostor. Tak tomu bylo například v případě Čapadla u Karlova mostu.

Odůvodnění tohoto usnesení Rady je ještě neuvěřitelnější:

Péče řádného hospodáře v podání Pirátů

Je tedy naprosto neuvěřitelné, že Pražské centrum, které roky terorizuje místní obyvatele ve dne v noci hlukem a neplatí za rozsáhlý objekt žádný nájem má díky Adamovi Zábranskému a Pirátům takovou pozici? Co Pražské centrum přináší Pirátům že kvůli němu limitují záměry v obrovském objektu?

Hlavní město tedy nemůže zajistit byty pro potřebné, lékaře, sestřičky, studenty, nemůže zde být spousta dalších potřebných záměrů jako jsou ordinace, nemocnice atd., protože Pražské centrum zde v jedné budově provozuje „kulturní“ centrum, na nádvoří hlučné festivaly a do půlnoci letní kino.

V dalších dílech o Kasárnách se můžete těšit mimo jiné na to, jak poctivě platí v posledních třech letech nájemce hlavního města Prahy (Pražské centrum) místní poplatky ze vstupného, zda je užívání objektu v souladu se stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím, tedy zda je užívání objektu bezpečné pro jeho hosty, například s ohledem na vyhlášku č. 268/2009 Sb. Srovnáme taky nájem a podmínky nájemce nedávno vysoutěženého Čapadla a právě Kasáren Karlín, aby si každý udělal obrázek o rovnosti a transparentnosti Adama Zábranského a Pirátů v Praze. Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím zjistíme podlahové plochy a tak i cenu v místě a čase obvyklou za nájem.

,
Back To Top