Loading....

I MČ Praha 1 žádá primátora, aby konečně reguloval venkovní festivaly.

I MČ Praha 1 žádá primátora HMP, aby konečně reguloval venkovní festivaly.

Po MČ Praha 5, Praha 4, Praha – Velké Chuchli, místopředsedkyni senátu ČR, žádá primátora hlavního města Bohuslava Svobodu (ODS) o přijetí obecně závazné vyhlášky k regulaci tohoto zdroje hluku i MČ Praha 1, která v tomto směru přijala usnesení zastupitelstva MČ.

MČ Praha jedna přijala komplexní usnesení týkající se boje proti hluku z několika zdrojů. MČ Praha 1 trápí zejména turisté, hospodské zahrádky, ale i venkovní veřejné hudební produkce a elektronicky zesilovaná produkce z lodí pohybujících se na Vltavě. Na Praze 1 byla navíc otevřena pobočka festivalu Ledárny open air podnikatele Michala Filipa, jeho zaměstnance Kamila Šíra a Tomáše Staňka (bubeníka UDG). Krok MČ Prahy 1 je tak po zkušenostech s pořadateli tohoto festivalu v Ledárnách Braník více než pochopitelný.

Přijetí komplexního usnesení vybojoval (a předtím zpracoval a předložil) místopředseda kontrolního výboru a zastupitel Martin Motl za Rezidenty 1https://rezidenti1.cz/ kteří rovněž bojují za přijatelné podmínky pro místní obyvatele. Celé usnesení naleznete zde:

Začne primátor hlavního města Bohuslav Svoboda problém konečně řešit, nebo to dopadne jako s Airbnb, sdílenými koloběžkami, developery atd.?

Dále přikládáme dopis MČ Praha Velká Chuchle:

Dopis MČ Praha 4:

Dopis místopředsedkyně Senátu ČR:

A konečně odkaz na usnesení MČ Praha 5: https://www.praha5.cz/stanovisko-rady-mc-praha-5-k-poradani-technoparty-v-arealu-byvaleho-bazenu-pod-terasami-barrandov-konane-30-4-2022-od-2000-hod-do-1-5-2022-0600-hod/

K tomu vedení města obdrželo petici obsahují 820 podpisů proti hluku z festivalu v Ledárnách, desítky konkrétních stížností na tento festival. Přesto všechno Praha na rozdíl od ostatních měst v Evropě, tento zdroj hluku stále nereguluje. Proč asi?

Majáles v Praze skončil fiaskem

Majáles v Praze skončil fiaskem, podobně jako Hradecký

Majáles v hlavním městě skončil fiaskem. Vedle značného hluku v širokém okolí, pořadatel odmítl vracet peníze ze záloh na kelímky a na rozlícené zákazníky povolal policejní těžkooděnce. Organizace byla podle návštěvníků celkově zcela nezvládnutá, obdobně jako před týdnem v Hradci Králové.

To vše proto, že Česká republika, na rozdíl od ostatních zemí, nemá zákon který by upravoval podmínky pro pořádání těchto akcí. Hlavní město Praha přes opakované apely občanů nepřijalo vyhlášku upravující a regulující tyto akce na svém území. Naše iniciativa opakovaně žádala o přijetí vyhlášky tehdejšího primátora Zdeňka Hřiba a tehdejší radní pro kulturu Hanu Třeštíkovou. Stejně tak stále marně žádáme o přijetí vyhlášky současného primátora Bohuslava Svobodu. Přitom v jiných státech Evropy takové regulace mají, a proto tam k obdobným situacím nedochází.

Například v Leicestru (VB) Rada města před dvěma týdny povolila konání festivalu za splnění celkem 62 podmínek. Šlo o podmínky týkající se regulace hluku, bezpečnosti, drog, alkoholu, organizace davu, dopravy, požární bezpečnosti, stížnostní linka, permanentního úředního dozoru, podmínek policie, atd. Žádost pořadatelů a podmínky Rady města Leicester naleznete zde: https://cabinet.leicester.gov.uk/mgAi.aspx?ID=117415#mgDocuments

To co se dělo na Majálesu v Praze nejlépe demonstrují příspěvky rozhořčených návštěvníků.

Majáles v Praze

Policejní zásah

Hluk v okolí

Odpadky, tlačenice a fronty

Nedostatek vody

Nefunkční VIP systém

Majáles v Hradci Králové

Je přitom neuvěřitelné že obdobné fiasko se odehrálo před týdnem v Hradci Králové, kde stejný pořadatel také organizoval Majáles.

Manchester zakázal hudební festival s hlukem 60 dB

Manchester zakázal hudební festival s hlukem 60 dB

V pondělí 8. 4. 2024 se na internetových stránkách zpravodajství BBC objevil článek o zrušení festivalu ve městě Manchester ve Velké Británii potom, co nebyla pořadatelům udělena licence k jeho provozu. V článku jsou popsány tyto důvody neudělení licence:

„Licenční úředníci dodali, že se obávají „třídenního obtěžování obyvatel hlukem“, přičemž „nejbližší nemovitost je vzdálena pouhých 70 metrů“.“

„Podle policie hrozilo riziko „dopravního chaosu“, kterému by podle organizátorů bylo možné předejít tím, že by lidé nepoužívali k cestě na místo svá auta.“

Licence nebyla udělena, přesto, že zástupce pořadatele „Clive Smith uvedl, že zavedení vlastního limitu 60 dBa na hladinu hluku a nasměrování reproduktorů směrem k řece Mersey by minimalizovalo problémy s hlukem, rozmístění hlídek na Ford Lane by usměrnilo dopravu a odradilo od močení na veřejnosti…“

Festival měl přitom sloužit k získání finančních prostředků pro ragbyový klub Didsbury Toc H a fotbalový klub Didsbury FC.

Celý článek naleznete zde: https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-68760812

Velká Británie je další zemí v Evropě, která zavedla přísnou a promyšlenou regulaci hluku z veřejných hudebních produkcí pod širým nebem. Byla by tak nejlepším příkladem pro zavedení regulace v ČR

Německo: Obří festival platí tisícům lidí náhradní ubytování

Německo: Obří festival platí tisícům lidí náhradní ubytování

Jeden z největších festivalů na světě Lollapalooza, musel platit občanům zasaženým hlukem náhradní ubytování. To byla podmínka pro povolení překročení hlukových limitů, které v Německu na rozdíl od České republiky stále platí. Pořadatelům nepomohla ani žaloba. Vyšší správní soud Berlín-Brandenburg podmínku stanovenou městem potvrdil, jak se můžete přesvědčit v následujícím článku:

Lollapalooza v Berlíně v roce 2017

„V souvislosti s festivalem „Lollapalooza“ rozhodl Vrchní správní soud Berlín-Brandenburg ve zkráceném řízení, že rámcové podmínky upravené čtvrtí Hoppegarten pro festival, který se konal ve dnech 9. a 10. září 2017, zůstávají v platnosti (rozhodnutí ze dne 8. září 2017, č. j.: OVG 11 S 66.17, proti němuž není odvolání přípustné).

Obecní úřad povolil konání festivalu pod podmínkou, že pořadatel musí zajistit náhradní ubytování pro přibližně 3 000 obyvatel zvláště postižených hlukovým dopadem festivalu, uhradit jejich náklady nebo zaplatit kompenzaci. Překročení hlukových limitů bylo povoleno do 23 hodin v sobotu a do 22 hodin v neděli...

V reakci na odvolání, která proti tomuto rozhodnutí podala obec a organizátor akce, OVG změnil rozhodnutí VG a naléhavé odvolání v plném rozsahu zamítl.

Celý článek na: https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/ovg-berlin-brandenburg-bestaetigt-von-gemeinde-getroffenen-rahmenbedingungen-fuer-lollapalooza-festival

Lollapalooza v Berlíně v roce 2019

V roce 2019 to nebylo jiné. „Tisková zpráva města Berlín ze dne 09.07.2020:

Podle rozhodnutí berlínského správního soudu byl pořadatel festivalu Lollapalooza 2019 po právu povinen zajistit vhodné náhradní ubytování pro sousedy zvláště postižené hlukem.

Žalobce je pořadatel festivalu Lollapalooza. Dvoudenní festival se v roce 2019 konal v berlínském Olympia stadionu. Odbor pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu, který byl za festival odpovědný, vydal potřebné povolení k ochraně před hlukem s požadavkem na zajištění vhodného náhradního ubytování pro ty obyvatele, jejichž domy se nacházejí v obzvláště zasaženém okolí místa konání akce. Oproti předchozímu ročníku se tato oblast značně rozšířila, takže bylo zasaženo více než 1400 domácností. V žalobě proti tomu žalobce tvrdil, že pro to neexistuje žádný právní základ. Kromě toho byla tímto požadavkem nepřiměřeně zatížena. Existovaly mírnější prostředky ochrany sousedství, z nichž některé již byly přijaty (nejmodernější rozhlasové systémy, komplexní komunikace s obyvateli, bezplatné vstupenky pro obyvatele).

Desátý soudní senát žalobu zamítl. Výjimka ze zákona o ochraně proti hluku byla podmínečně povolena s dodatečným sporným ustanovením. Nebylo pochyb o tom, že realizace festivalu Lollapalooza, který existuje od roku 1991 a v roce 2019 se v Berlíně konal již popáté, měla mimořádný význam vzhledem k profilu města jako místa konání koncertů a hudebních akcí. Nicméně i v těchto případech je třeba chránit okolí před škodlivými dopady na životní prostředí. Správní orgán v tomto ohledu uplatnil svou diskreční pravomoc bez pochybení. Vzhledem k masivnímu vystavení lokality četným akcím a intenzitě a délce trvání hlukové zátěže způsobené festivalem byla zvláštní opatření na ochranu dotčených sousedů odůvodněná. Vzhledem k nízkofrekvenčnímu hluku bylo správně provedeno zobecněné posouzení hladiny hluku ve vnitřních prostorách dotčených obytných místností.

Celý článek na: https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.958749.php

Německo je tak další zemí, kde existuje právní úprava regulující hluk z venkovních hudebních festivalů a dalších akcí. Přehled právní úpravy v Německu bude předmětem jednoho z dalších článků.

Iniciativa podala trestní oznámení na starostu a Radu MČ Praha 4

Iniciativa podala trestní oznámení na starostu a Radu MČ Praha 4

Iniciativa HLUK Z PRAHY 4 dnes podala trestní oznámení na starostu MČ Praha 4 a ostatní radní této MČ. Důvodem je podezření ze spáchání několika trestných činů, protože s vědomím, že v lokalitě kolem pozemku A-parku žije několik občanům, kterým hluk z hudebních produkcí podle lékařských zpráv poškodil zdravotní stav, znovu pronajala (rozhodnutím rady MČ) předmětné pozemky za účelem pořádání mimořádně hlučného a obtěžujícího festivalu Tři sestry open air. Na ten si loni stěžovalo množství občanů. Hluk byl takové intenzity, že terorizoval obyvatele bytů a domů za zavřenými okny. Prosby a žádosti občanů, aby se to kvůli nemocným občanům neopakovalo ale starosta a jeho úřad vědomě ignoroval.

Rada MČ Praha 4 tak rozhodla i s vědomím předchozího poškození zdravotního stavu občanů a zároveň měla k dispozici podrobnou zprávu Státního zdravotního ústavu, podle které je tato lokalita zcela nevhodná pro pořádání elektronicky zesilovaných hudebních produkcí.

Ombudsman zahájil další řízení proti Ledárnám

Ombudsman zahájil další řízení proti úředníkům P4 tolerujícím porušování zákonů festivalem v Ledárnách

Veřejný ochránce práv zahájil další řízení proti Úřadu MČ Praha 4 kvůli tolerování festivalových staveb umístěných na pozemcích v rozporu se zákonem. Tentokrát jde o rok 2023, kdy stavební úřad Prahy 4 vydal usnesení, kterým vyzval pořadatele festivalu k bezodkladnému upuštění od užívání staveb. O tom naše iniciativa již informoval v tomto článku:

https://www.ceskobezhluku.cz/stavebni-urad-pravomocne-zakazal-uzivat-cast-festivalu-v-ledarnach/

Pořadatel ale stavby užívat nepřestal a stavební úřad opět dělal, že to nevidí. Nezbylo nám, než se opět obrátit na Veřejného ochránce práv, který na náš podnět reagoval tímto přípisem.

Jde tak o další protiprávní jednání. Všechna pečlivě evidujeme a následně je předáme do vyšetřovacího spisu Policie ČR pro případ, že současné vyšetřování dospěje do fáze obžaloby a následně se bude rozhodovat o výši trestu s ohledem na polehčující i přitěžující okolnosti.

Italský nejvyšší soud nařídil městu zaplatit 50 000 E kvůli nočnímu hluku

Italský nejvyšší soud nařídil městu zaplatit 50 000 E manželům kvůli nočnímu hluku

Přinášíme zajímavý článek z The Guardian o odpovědnosti vedení italského města Brescia (město mezi Milánem a Benátkami) za tolerování rušení nočního klidu. Jde o precedens, kvůli kterému vznikala u vedení italských měst panika. Začíná se zpřísňovat.

Starostové v celé Itálii se obávají přívalu stížností poté, co nejvyšší soud v zemi rozhodl, že hlučný noční život může být škodlivý pro zdraví lidí.

Nejvyšší kasační soud v prvním rozsudku svého druhu v Itálii nařídil městské radě v Brescii zaplatit 50 000 eur jako odškodné manželskému páru za to, že je neochránil proti hluku, informoval deník Il Messaggero.

Rozhodnutí uzavírá deset let trvající soudní spor, v němž se manželé, kteří žijí ve čtvrti Carmine v severoitalském městě oblíbeném pro svůj rušný noční život, domáhali práva na „klidný život“ a „odpočinek“.

Tvrdili, že prožili nespočet bezesných nocí kvůli neustálému štěbetání často opilých lidí na ulicích v blízkosti jejich domu.

Nejvyšší kasační soud uznal tíživou situaci manželů a souhlasil s rozsudkem soudu nižší instance, který uvedl, že „křik“ vycházející z barů a restaurací byl pro manžele zdraví škodlivý. Podle soudu byl hluk příliš invazivní a porušoval jejich právo na klid a ticho.

Starostové dalších italských měst se obávají, že i oni budou muset vyplatit tisíce odškodného obyvatelům žijícím v oblastech, kde je noční život stále bouřlivější, zejména po pandemii Covidu.

Kasační soud má rovněž projednat žalobu 29 obyvatel oblasti San Salvario v Turíně. Pokud rozhodne ve prospěch této skupiny, městská rada se možná bude muset podřídit dřívějšímu rozsudku a vyplatit 1,2 milionu eur jako odškodnění.

V jiných městech skupiny obyvatel buď zahájily, nebo hrozí zahájením právních kroků proti hlučnému nočnímu životu, mimo jiné v Bari, kde podle listu Il Messaggero 140 lidí podalo loni v létě stížnost městskému státnímu zastupitelství poté, co byli „roztrpčeni neustálým rušením nočního klidu“ v oblasti Umbertino.

Ačkoli soudní řízení v Bari zatím nebylo ukončeno, Antonio Decaro, starosta města a předseda národní konfederace místních samospráv ANCI, uvedl, že situace je „velmi choulostiváí“. Michele De Pascale, starosta města Ravenna, uvedl, že je třeba zavést zákony, které zajistí dodržování pravidel týkajících se nočního života, jinak by „ekonomické škody pro místní orgány mohly být obrovské“.

Článek naleznete zde: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/05/italy-top-court-orders-city-to-pay-euro-50000-couple-noisy-nightlife-brescia-residents

I Benátky a Miláno zpřísňují

31.12.2023 zveřejnil server NOVINKY.CZ článek o tom, jak město Benátky zpřísňuje svá pravidla proti dopadům turismu ve městě. V článku je mimo jiné uvedeno:

Skupiny se nebudou moci na delší dobu zastavovat v úzkých uličkách a na mostech. Průvodci také nebudou smět mluvit do tlampačů, aby „nezpůsobovali zmatek a neobtěžovali“. Toto opatření se vztahuje i na ostrovy Murano, Burano a Torcello a bude platit od června příštího roku, uvedl server Venezia Today

Původní článek na serveru Venezia Today je podrobnější a je v něm uvedeno, že „jak dodává radní pro cestovní ruch Simone Venturini, „opatření je součástí širšího rámce opatření, jejichž cílem je zajistit lepší rovnováhu mezi potřebami obyvatel města a těch, kteří do něj přijíždějí na návštěvu“.

Oba články naleznete zde:

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-nezastavujte-se-benatky-schvalily-dalsi-omezeni-pro-turisty-40455734#utm_content=ribbonnews&utm_term=It%C3%A1lie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

https://www.veneziatoday.it/cronaca/divieto-gruppi-turistici-25-persone-venezia.html

Stejný server informoval o bleskové policejní razii na štědrý den proti hlasité hudební produkci z otevřených oken tří restaurací v Benátkách. V článku je uvedeno, že „Hlasitá hudba a otevřená okna místností způsobovaly šíření hluku a rušily obyvatele v celé oblasti – čteme v poznámce magistrátu –. Zábava byla organizována v jasném rozporu s ustanoveními konkrétního nařízení starosty.“

Článek naleznete zde: https://www.veneziatoday.it/cronaca/ristoranti-multati-dj-set-vigilia-natale-venezia.html

Ke zpřísňování opatření proti hluku dochází v reakci na rozsudek Nejvyššího soudu i v dalších městech jako je například Miláno, kde je nově omezena provozní doba obchodů, stánků, barů s venkovním posezením a prodejních automatů. Opatření dopadá i na pouliční prodejce.

Článek naleznete zde: https://www.euronews.com/travel/2023/10/30/milan-bans-late-night-food-and-drink-in-city-centre-after-noise-complaints-from-residents

Primátor slibuje řešení hluku z festivalu v Ledárnách

Primátor slibuje řešení hluku z festivalu v Ledárnách

Primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc, slibuje dopisem ze dne 19. 12. 2023 znovu řešit problém bezohledného festivalu v Ledárnách Braník nyní „Prague open air“.

K níže zveřejněnému dopisu pouze uvádíme, že k odmítnutí kontinuálního měření občanů došlo z toho důvodu, že Státní zdravotní ústav vyhodnotil toto měření jako nekvalitní, zkreslující výsledky ve prospěch pořadatelů. To je ve zprávě Státního zdravotního ústavu uvedeno, Zprávy byla z naší strany zveřejněna v tomto článku https://www.ceskobezhluku.cz/statni-zdravotni-ustav-hluk-z-ledaren-je-neprijatelny-zverejnujeme-cely-posudek/

Navíc mělo být měření provedeno v objektech těch občanů Prahy 4, Prahy 5 a Prahy Velké Chuchle, kteří se s pořadateli soudí. Nejspíše by pak bylo měření použito v soudním řízení proti nim. Byla to náhoda? Magistrát hlavního města mohl ale měřit kdekoliv jinde. K tomu ale z nějakého neznámého důvodu nedošlo.

Každopádně se velmi těšíme, až na příští pracovní skupině všem přítomným pustíme záznamy nahrávek občanů žijících v okolí festivalu Prague open air v Ledárnách ze sezóny 2023, ať všichni vidí, jak samoregulace finguje a jak pořadatel sliby plní. Některá videa jsou již zveřejněna v našem přechozím článku zde https://www.ceskobezhluku.cz/sezona-2023-hluk-dalsi-lzi-poradatelu-videa/

Text dopisu pana primátora ze dne 19. 12. 2023:

Konec ohňostrojů nedaleko Ledáren!

Konec ohňostrojů nedaleko Ledáren!

Po roce a půl se nám podařilo definitivně zlikvidovat ohňostroje pořádané společností Európé R.P. s.r.o. Tato společnost provozuje parník EUROPE, který pro své návštěvníky pořádal ohňostroje na břehu řeky Vltavy vedle branického mostu.

Naše iniciativa se (tak jako vždy) nejprve snažila se společností Európé R.P. s.r.o. dohodnout. Nicméně provozoval parníku na náš dopis z 12. 6. 2022 nereagoval. Logicky tedy následovalo několik podnětů týkají se přestupků (ohňostroj byl v rozporu s vyhláškou MHMP blíže než 50 m od břehové čáry řeky Vltavy). Tak jako vždy, ale vedoucí oddělení přestupků MČ Praha 4 paní Dostálová vše odložila, protože podle jejího názoru nebyla vzdálenost od břehu prokázána. Pořadatel ve snaze předejít přestupkům posunul odpaliště dále než 50 m od břehu Vltavy. Dostal se tak ale na pozemky hlavního města Prahy, které užívá nájemce GOLF KLUB HODKOVIČKY. Protože ani tento nájemce s námi nekomunikoval, následovala stížnost k Českému báňskému úřadu. Ten provedl pořadateli ohňostrojů hloubkovou kontrolu a doporučil mu v lokalitě nepokračovat. Přesto pořadatel opět 31. 10. 2023 pořádal na pozemcích hl, m. Prahy ve 20 hod 20 min další ohňostroj. Tentokrát poslední.

Postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že z nájemních smluv nevyplývá, že by nájemce mohl na pozemcích pořádat hlučné ohňostroje. Užívání pozemků ve smlouvě je specifikováno na klidové, golfové aktivity. Navíc nájem pozemků byl poměrně levný. Zvláštní. Naše iniciativa se tedy obrátila se stížností na majitele pozemků. Tedy hlavní město Praha. Výsledek je nad očekávání dobrý. Podle všeho zásadní roli sehrála MČ Praha 4. Jestli je postoj MČ Praha 4 ovlivněn tím, že je tento úřad předmětem policejního vyšetřování v souvislosti s pořádáním hlučných festivalů nevíme, každopádně přichází 5 minut po dvanácté hodině. Doufáme tak, že rybáři budou mít klid na lov, zvířata v Chuchelském háji na život a lidé v okolí na zasloužený odpočinek, ke kterému je lokalita územním plánem určena.

Občané žalují MČ Praha 4 kvůli festivalu v Ledárnách

Občané žalují MČ Praha 4 kvůli festivalu v Ledárnách

Po třech sezónách terorizování občanů hlukem pořadatelů festivalu v Ledárnách Braník Michala Filipa (majitele klubů LUCERNA MUSIC BAR, Futurum, nájemce Chateau St. Havel a restaurace v Tančícím domě) jeho zaměstnance Kamila Šíra a bubeníka kapely UDG Tomáše Staňka, došla občanům trpělivost.

Potom co se opakovaně prokázalo velmi nestandardní chování úředníků a politiků MČ Praha 4 k pořadatelům tohoto festivalu, které spočívalo v nebývalé toleranci tohoto úřadu k četným protiprávním jednáním byla ze strany občanů podána žaloba proti neoprávněnému zásahu úřadu MČ Praha 4 spočívajícímu v nečinnosti tohoto úřadu. Podle právních analýz občanů totiž nemá festival v Ledárnách vůbec co dělat, což úřad MČ zcela ignoruje a pokud některé úkony činí, tak jen z důvodu naší kontroly a především vždy pečlivě tak, aby festival běžel dál. Úřad vždy záměrně čeká, než festival skončí, aby všechny řízení pro porušení zákona mohl zastavit. Tím záměrně jedná ve prospěch pořadatelů festivalu kteří opakovaně porušují zákony ČR. Proti byla podána v pátek 10. 11. 2023 žaloba k Městskému soudu v Praze proti MČ Praha 4.

Back To Top