Loading....

Německo: Obří festival platí tisícům lidí náhradní ubytování

Jeden z největších festivalů na světě Lollapalooza, musel platit občanům zasaženým hlukem náhradní ubytování. To byla podmínka pro povolení překročení hlukových limitů, které v Německu na rozdíl od České republiky stále platí. Pořadatelům nepomohla ani žaloba. Vyšší správní soud Berlín-Brandenburg podmínku stanovenou městem potvrdil, jak se můžete přesvědčit v následujícím článku:

Lollapalooza v Berlíně v roce 2017

„V souvislosti s festivalem „Lollapalooza“ rozhodl Vrchní správní soud Berlín-Brandenburg ve zkráceném řízení, že rámcové podmínky upravené čtvrtí Hoppegarten pro festival, který se konal ve dnech 9. a 10. září 2017, zůstávají v platnosti (rozhodnutí ze dne 8. září 2017, č. j.: OVG 11 S 66.17, proti němuž není odvolání přípustné).

Obecní úřad povolil konání festivalu pod podmínkou, že pořadatel musí zajistit náhradní ubytování pro přibližně 3 000 obyvatel zvláště postižených hlukovým dopadem festivalu, uhradit jejich náklady nebo zaplatit kompenzaci. Překročení hlukových limitů bylo povoleno do 23 hodin v sobotu a do 22 hodin v neděli...

V reakci na odvolání, která proti tomuto rozhodnutí podala obec a organizátor akce, OVG změnil rozhodnutí VG a naléhavé odvolání v plném rozsahu zamítl.

Celý článek na: https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/ovg-berlin-brandenburg-bestaetigt-von-gemeinde-getroffenen-rahmenbedingungen-fuer-lollapalooza-festival

Lollapalooza v Berlíně v roce 2019

V roce 2019 to nebylo jiné. „Tisková zpráva města Berlín ze dne 09.07.2020:

Podle rozhodnutí berlínského správního soudu byl pořadatel festivalu Lollapalooza 2019 po právu povinen zajistit vhodné náhradní ubytování pro sousedy zvláště postižené hlukem.

Žalobce je pořadatel festivalu Lollapalooza. Dvoudenní festival se v roce 2019 konal v berlínském Olympia stadionu. Odbor pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu, který byl za festival odpovědný, vydal potřebné povolení k ochraně před hlukem s požadavkem na zajištění vhodného náhradního ubytování pro ty obyvatele, jejichž domy se nacházejí v obzvláště zasaženém okolí místa konání akce. Oproti předchozímu ročníku se tato oblast značně rozšířila, takže bylo zasaženo více než 1400 domácností. V žalobě proti tomu žalobce tvrdil, že pro to neexistuje žádný právní základ. Kromě toho byla tímto požadavkem nepřiměřeně zatížena. Existovaly mírnější prostředky ochrany sousedství, z nichž některé již byly přijaty (nejmodernější rozhlasové systémy, komplexní komunikace s obyvateli, bezplatné vstupenky pro obyvatele).

Desátý soudní senát žalobu zamítl. Výjimka ze zákona o ochraně proti hluku byla podmínečně povolena s dodatečným sporným ustanovením. Nebylo pochyb o tom, že realizace festivalu Lollapalooza, který existuje od roku 1991 a v roce 2019 se v Berlíně konal již popáté, měla mimořádný význam vzhledem k profilu města jako místa konání koncertů a hudebních akcí. Nicméně i v těchto případech je třeba chránit okolí před škodlivými dopady na životní prostředí. Správní orgán v tomto ohledu uplatnil svou diskreční pravomoc bez pochybení. Vzhledem k masivnímu vystavení lokality četným akcím a intenzitě a délce trvání hlukové zátěže způsobené festivalem byla zvláštní opatření na ochranu dotčených sousedů odůvodněná. Vzhledem k nízkofrekvenčnímu hluku bylo správně provedeno zobecněné posouzení hladiny hluku ve vnitřních prostorách dotčených obytných místností.

Celý článek na: https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.958749.php

Německo je tak další zemí, kde existuje právní úprava regulující hluk z venkovních hudebních festivalů a dalších akcí. Přehled právní úpravy v Německu bude předmětem jednoho z dalších článků.

,
Back To Top