Loading....

Policie ČR se omlouvá za lhaní – Kasárna Karlín, noční klid

Policie ČR se omlouvá za další lež – Kasárna Karlín, noční klid

Občané Prahy 8 jsou již několik let terorizování hlukem z hudebních produkcí a letního kina v tzv. Kasárnách Karlín. Jde o chátrající objekt bývalých kasáren, který Úřad státu ve věcech majetkových pronajal zájmovému sdružení Pražské centrum, IČO: 04300696, se sídlem Pod Žvahovem 39/56, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy. Občané žijící v domech vzdálených jen několik metrů od nádvoří objektu, kde Pražské centrum pořádá hudební produkce a letní kina se marně brání několik let. Pořadatel doposud jejich žádosti o nápravu ignoroval.

Velmi zajímavý je přístup místních policistů z Obvodního oddělení Praha 8 Karlín. Služebna je totiž přímo přes ulici a je tak jasné, že policisté dobře vědí, že je zde několik let opakovaně porušován noční klid. Do loňského roku ale nebyl ze strany policie ČR ani jeden, z několika desítek nahlášeních přestupků občanů postoupen správnímu orgánu. Vše bylo buď údajně neprokázáno, nebo vyřešeno domluvnou.

Potom, co nás několik zoufalých občanů v letošním roce oslovilo, se situace přece jen začíná měnit k lepšímu. Nejprve se nám podařilo ověřit, že i Policie ČR v Karlíně byla seznámena s novou metodikou k řešení rušení nočního klidu. Přesto všechno se opět dne 14. srpna 2023 v čase 22:45 jeden ze stěžovatelů od policisty na lince dozvěděl, že rušení nočního klidu je v Kasárnách Karlín povoleno MČ Praha 8. Přitom jak vyplývá z metodiky, rušení nočního klidu nelze nikým v Praze povolit, protože město Praha nemá vyhlášku, který by zkracovala dobu nočního klidu. To je v policejní metodice jasně uvedeno.

Z naší strany bylo nejprve ověřeno, zda skutečně někdo z úředníků vydal v rozporu se zákonem nějaké povolení. Potom co se prokázalo že nikoliv a bylo jasné že policista lhal, byla podána stížnost. Následoval klasický ping pong, kdy ředitelka Obvodního ředitelství policie Praha III opakovaně tvrdila, že k pochybení nedošlo. Nadřízený orgán tedy paní ředitelce opakovaně její rozhodnutí vracel k přešetření. Nakonec vše dopadlo jako ve stejné kauze, avšak u policistů z Modřan.

Stejně jako v případu policistů z Modřan i v kauze Policie z Karlína musela ředitelka nakonec přiznat, že policista vědomě lhal. Paní ředitelce tak nezbylo než se omluvit.

Back To Top