Loading....

Státní zdravotní ústav: Hluk z Ledáren je nepřijatelný (zveřejňujeme celý posudek)

Radní ÚMČ Praha 4 Tomáš Hrdinka (ANO) který zadával za MČ Praha 4 dlouhodobý hlukový monitoring se opakovaně vyjadřoval k jeho výsledkům. Činil tak i přesto, že od majitele společnosti EKOLA Group dobře věděl, že jeho laické hodnocení měření může znamenat nesprávné závěry. Přesto pan radní Hrdinka zveřejňoval zprávy z měření pravidelně na facebookových stránkách a dokonce je dezinterpretoval uvnitř úřadu. Zřejmě zcela záměrně. Vzpomeňme, jak radní hl. m. Prahy Hanu Marvanovou překvapilo, že na společné schůzce s radním Hrdinkou a pořadatelem festivalu v Ledárnách Braník p. Michalem Filipem, se pan radní Hrdinka choval jako podřízený pana Filipa. Nešlo také přehlédnout, že když v roce 2021 festival začal, byl to právě Hrdinka, který vyřizoval všechny stížnosti na jeho hlučnost – zametáním pod koberec. Vzpomeňme také na všechny jeho nesmyslné argumenty, když občanům kteří musejí užívat antidepresiva kvůli hluku tvrdil, že jde o kvalitní hudební produkci a podobné nesmysly. Ale zpět k dlouhodobému monitoringu, ten radní Hrdinka uvnitř úřadu interpretuje takto:

ZDROJ: Zápis jednání komise MA21 https://www.praha4.cz/file/VhN51/ZAPIS-1-jednani-komise-MA21-rady-MC-Praha-4-ze-dne-8-2-2023.pdf

Protože petici proti hluku z tohoto festivalu podepsalo přes 800 lidí žijících v okolí ale měření zadané panem Hrdinkou hluk vlastně neprokázalo, nechala naše iniciativa posoudit měření pana Hrdinky a také celkovou situaci na základě všech provedených měření od největších autorit v tomto oboru v ČR – Státního zdravotního ústavu. Zpracovaná zpráva ledacos vysvětluje. Především ale nepoužitelnost měření zadaného (zřejmě účelově) panem Hrdinkou. Otázkou zůstává, zda nebylo záměrem špatně zadat měření, udělat ze stovek občanů blázny a hlavně zachovat bezohledný festivalový business. Každopádně Státní zdravotní ústav ke kontinuálnímu měření pana Hrdinky uvedl:

Měření pana Hrdinky, kterým zaštiťuje svá nepravdivá tvrzení o tom, že hluk z bezohledného festivalu nikoho nemůže obtěžovat je hned z několika důvodů nepoužitelné pro jakékoliv hodnocení.

Státní zdravotní ústav posuzoval festival, co do četnosti koncertů. V době posuzování jich bylo v programu 18 a zpráva konstatuje že jde o nepřijatelný počet. Koncertů bylo ale nakonec 27, což je tedy daleko za hranou jakékoliv přípustnosti. Státní zdravotní ústav rovněž konstatoval, že lokalita je pro hudební produkce zcela nevhodná, neboť se zde zvuk odráží od hladiny řeky a skal. Zpráva Státního zdravotního ústavu byla před několika měsíci předána kolokviu MHMP pro řešení hluku z Ledáren Braník. S jejími závěry je tak seznámena předsedkyně kolokvia paní Kateřina Arnotová (STAN) i její člen a radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09). Nyní si ji může přečíst každý.

, ,
Back To Top