Loading....

Za ignorování rušení nočního klidu a lhaní kázeňský postih policistky z Modřan

S ignorováním rušení nočního klidu ze strany policie ČR už nám došla trpělivost. Poslední slepotu a hluchotu policistů a jejich lhaní už nenecháváme být. Co se vlastně stalo?

Vlastně nic neobvyklého. V oblasti Ledáren Braník docházelo k rušení nočního klidu. Tak jako ve většině případů bylo stěžovatelům na tísňové lince sděleno, že jde o povolenou akci Magistrátem hlavního města Prahy.

My už ale dávno víme, že rušení v době nočního klidu v Praze povolit nelze. Jediným způsobem je totiž postup uvedený v § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích, který naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251

V tomto ustanovení je uvedeno: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

Velmi nás tedy zajímalo, kdo údajně akci povolil. Naši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon) ale policie naprosto absurdně vyhodnotila jako stížnost a informace neposkytla. To nás ale neodradilo, protože bylo jasné že policii teče do bot. Z naší strany tedy byla podána stížnost podle § 16 informačního zákona. Zároveň byla podána i stížnost na postup policie místní oddělení Modřany.

Policii bylo jasné, že informace buď poskytne, nebo bude muset spis předat k rozhodnutí na Ministerstvo vnitra. To by zcela jistě vydalo informační příkaz a zároveň by zjistilo, že policii postupuje chybně. Nezbylo, než nám informace poskytnout a tak všechno prasklo:

Pak už bylo jasné, že musí přijít informace o vyřízení stížnosti obsahující konstatování pochybení policistů. A to se taky stalo. Ředitelka obvodního ředitelství Polici Prahy IV nám k tomu sdělila následující:

POZN. Z důvodu dalších probíhajících řízení, jejichž cílem je efektivně řešit ignoraci rušení nočního klidu ze strany policie ČR nemůžeme zveřejnit celý text.

Co dodat? Snad jen BRAŇTE SVÁ PRÁVA! Nenechte se odbít tvrzením policistů že rušení nočního klidu je na území hlavního města povoleno. Není a nemůže být, protože hlavní město žádnou vyhlášku zkracující noční klid nemá. Jakýkoliv jiný postup je vždy nezákonný a tvrzení policistů o povolení akce je jen nezákonný důvod jejich pasivity a ignorace,

Back To Top