Loading....

Ústavní soud zrušil pirátskou vyhláška Lokte omezující noční klid

Vyhláška v Lokti upravovala noční klid tak, že v době od 1.5. do 30.9. každého roku byl noční klid až od 23 hodin. Tedy prakticky větší část roku měl být noční klid v Lokti posunut oproti zákonu o hodinu.

Podnět vzešel od našeho spolupracovníka Ing. Zdeňka Valečka z Karlových Varů. Právě ten se obrátil na Ministerstvo vnitra. Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 24. 10. 2022, č. j. MV-54091-27/ODK-2021, ve znění opravného usnesení ze dne 22. 11. 2022, č. j. MV-54091-31/ODK-2021, byla podle § 123 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění, pozastavena účinnost čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Vedení města Loket podalo proti rozhodnutí rozklad. 28.12. 2022 rozklad zamítl ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan rozhodnutím č.. j. MV-208094-3/SO-2022. https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPY6ZAUTI3Y35IS

Vedení města Loket, kde mají zřejmě hlavní slovo hudební šíbři a šmejdi ale vyhlášku nezměnilo a tak se Ministerstvo vnitra obrátilo na Ústavní soud, který dnes rozhodl v plénu očekávaným nálezem sp. zn. Pl. ÚS 1/23, který naleznete zde https://www.usoud.cz/aktualne/omezeni-doby-nocniho-klidu-obci-ma-byt-podle-ustavniho-soudu-vyjimecne-a-dostatecne-konkretizovane-v-obecne-zavazne-vyhlasce

Dnešní vyhlášení nálezu již zaznamenala přední média.

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3573426-ustavni-soud-zrusil-cast-vyhlasky-lokte-ktera-posouvala-zacatek-nocniho-klidu

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/ustavni-soud-ministerstvo-vnitra-vyhlaska-nocni-klid-loket.A230321_151931_vary-zpravy_melu

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pet-mesicu-v-roce-neni-vyjimka-us-zrusil-vyhlasku-o-nocnim-klidu-v-lokti-40426466

Back To Top