Loading....

Největšími pachateli hluku v Praze Jan Čižinský a Hana Třeštíková (PRAHA SOBĚ) – II. díl

Letní Letná

Dalším z mnoha dlouhodobých problémů s hlukem na Praze 7 je oblast Letné. Jde o prostor, kde se už tradičně odehrává v letních měsících festival Letní Letná. Tento festival provozuje společnost GASPRARD. Festival je podle místních obyvatel provázen hlukem i v době nočního klidu. Tento hluk vzniká zejména z barů, kde se pořádají noční dýchánky doprovázené hlasitou hudební produkcí. Opět se vše děje dlouhodobě a obyvatelé bezvýsledně několik let apelují na hlavní město Prahu. O problému starosta Čižinský a paní Třeštíková vědí. Navíc dávají ke konání každoročně své vyjádření a souhlas. Mohou tedy ovlivnit po zkušenostech následné ročníky. Posledních 8 let navíc byla PRAHA SOBĚ a právě Jan Čižisnký a Hana Třeštíková ve vedení hlavního města a měla všechny kompetence situaci řešit. Festival Letní Letná je přitom opět bohatě dotován z našich daní.

Opět dochází na Praze 7 k paradoxní situaci, kdy je rušitel nočního klidu dotován, tedy placen z peněz občanů, které v i v nočních hodinách obtěžuje hlukem.

Po několika letech místním občanům ale došla trpělivost a byla z jejich strany podána žaloba na hlavní město Prahu, které je majitelem pozemků, kde se obtěžující festival odehrává.

Alibistická a nefunkční řešení Jana Čižinského a Hany Třeštíkové

Řešení hluku z hudebních produkcí a hospod ze strany těchto dvou politiků má vždy stejný scénář. Pokud se objeví problém s hlukem, pak přichází vyjádření Jana Čižinského a radní Třeštíkové, která jsou vždy stejná. Nejprve sdělí, že je situace mrzí, pak sdělí že hluk je velkým problémem a měl by se řešit a konečně přichází přijetí „řešení“ které vždy plní tato dvě kritéria:

  1. Vyvolají dojem, že se problém řeší a ten obratně vypustí na sociální sítě. Tedy například se na inkriminovaném místě tito politici vyfotí pro tisk nebo sociální sítě.
  2. Zvolí výhradně takové řešení, které nepřinese žádné omezení pro organizátory hlučných akcí. Takové řešení spočívá v údajných domluvách, přeposílání stížností občanů organizátorům, organizování schůzek s pořadateli, instalování (záměrně neprůkazných) měření, která nemohou zaznamenat nízkofrekvenční tóny či spektrum hluku, ale jen průměrovanou hladinu, která nic nevypovídá o rušivosti  – občanům je pak tvrzeno že akce nejsou hlučné a jsou z nich děláni hlupáci.

Fiasko Hany Třeštíkové s nočním starostou

Příkladem neřešení problémů s hlukem v podání výtečníků z PRAHY SOBĚ je noční starosta alias kozel zahradníkem. Tím se v Praze stal provozovatel nočního klubu napojený na Hanu Třeštíkovou Jan Štern. Poměrně přesně situaci vystihl BLESK:

„Známým se Jan Štern (37) stal coby organizátor kulturních akcí a provozovatel centra Stalin na Letné, kde se i přes zákaz prodával alkohol ve velkém. Přitom s opileckým řáděním měl od začátku loňského roku zatočit jako šéf magistrátní komise určené ke kultivaci pražského nočního života.“

„Od roku 2015 má totiž v pronájmu část nadzemního a podzemního prostoru obecně prospěšná společnost Containall, v jejímž vedení byl do listopadu 2018 současný noční starosta Jan Štern a nynější radní pro dopravu Prahy 1 David Skála (Praha 1 Sobě).“

ZDROJ: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/619220/nocni-starosta-stern-pres-leto-rejzoval-z-provozu-stalina-to-skonci-pomnik-kvuli-spatnemu-stavu-nejspis-uzavrou.html

Hudební produkce ve Stalinu podle místních obyvatel probíhá často po celou noc a končívá na nad ránem. Role nočního starosty Šterna se dala tedy také vystihnout příslovím „zloděj křičí chyťte zloděje“.

Ke klasickému „řešení“ problémů s hlukem (pomocí pořadatele hudebních akcí Šterna) v podání Třeštíkové a Čižinského spočívající v domlouvání těm co hluk vytvářejí se vyjádřila i tehdejší opozice:

Celý krok jen dokazuje, že Praha sobě se stará více o ‚své lidi‘ než o skutečné problémy města.“ (Tomáš Portlík ODS). „Žádnou práci za ním nevidím,“ (Alexandra Udženia ODS)

ZDROJ: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/660130/skonci-nocni-starosta-na-dlazbe-ukol-zklidnit-centrum-za-sterna-vyresil-koronavirus.html

Tedy opět klasické řešení v podání Třeštíkové a Čižinského. Řešení pro sociální sítě a PR, avšak ve skutečnosti vyhozené peníze a angažování člověka, který je sám z těch, co hluk z podstaty svého podnikání vytváří.

Skutečně funkční řešení

Skutečně funkční řešení přitom zná každý průměrně rozumný člověk. Například vložit do dotačních smluv podmínku, aby hluk z akce neobtěžoval občany žijící v okolí, aby nerušil noční klid a to pod sankcí ztráty dotace. Stejná ustanovení lze vložit i do nájemních smluv na pozemcích hlavního města Prahy, kde se odehrávají problematické akce (Letní Letná, Výstaviště, Žluté Lázně, náplavky, atd.), které lze zajistit smluvní pokutou a kaucí (nebo bankovní zárukou). Přijmout vyhlášku k regulaci hudební produkce pod širým nebem v hlavním městě. Instruovat Městskou polici Praha, aby přestala ignorovat rušení nočního klidu pořadateli těchto akcí. Nejde o nic složitého.

Přitom stačí jediné…   …chtít! Ale jan Čižinský a Hana Třeštíková, kteří o hluku vědí roky, z nějakého důvodu nechtějí a nechají občany trpět. Proč asi?

V dalším díle se dozvíte, jak radní Třeštíková před volbami neustála odpor občanů proti festivalu LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR na Výstavišti a do akce musel vstoupit starosta Čižinský, který se zasadil o přesun obrovsky hlučného festivalu na Prahu 4, kde terorizuje už dva roky tamní občany. Vznikl ale, jak jinak, u Hanky Třeštíkové a Jana Čižinského, kde je semeniště hudebních šíbrů terorizujících Pražany.

Back To Top