Loading....

Ministerstvo vnitra: Město Praha musí iniciativě poskytnout informace o dotacích festivalům

Ministerstvo vnitra přikázalo Magistrátu hlavního města Prahy poskytnout naší iniciativě informace o tom, jak postupuje, pokud příjemci štědrých dotací a zároveň pořadatelé venkovních festivalů porušují zákon.

Smlouvy o poskytování dotací v oblasti kultury totiž obsahují toto ustanovení: „Příjemce se zavazuje na místech realizace Projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.“

To znamená, že pořadatel venkovního hudebního festivalu by přišel minimálně o část dotace, pokud by noční klid porušoval. Zvláštní ale je, že lidé v okolí venkovních festivalů v Praze si na porušování nočního klidu opakovaně stěžují. Proto se naše iniciativa domáhala postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda Magistrát hlavního města Prahy, který tyto dotace z našich daní vyplácí, kontroluje zda pořadatelé venkovních hudebních festivalů noční klid dodržují. Magistrát nám informace ale neposkytl. Na základě našeho odvolání mu to ale nařídilo Ministerstvo vnitra. Asi tušíte, proč nám Magistrát informace poskytnout nechtěl. Podrobnosti se již brzo dozvíte z dalšího příspěvku.

,
Back To Top