Loading....

Veřejný ochránce práv: Policie musí řešit noční klid!

Veřejný ochránce práv v evidenci svých stanovisek před časem zveřejnil zprávu o šetření případu porušování nočního klidu pod sp. zn. 5889/2021/VOP/MČ c. j. KVOP-25882/2022 ze dne 12. dubna 2022. V právní větě Veřejný ochránce práv uvedl:


I. Žádosti obecní samosprávy adresované Policii ČR o provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti osob, u kterých je dáno podezření na opakované porušování právních předpisů (zákona o přestupcích, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce), jsou legitimním požadavkem. Nejedná se o nepřípustné objednávání služeb policie – policie musí na základě každé takové žádosti konat. Jedině v případě zjištění totožnosti osob, u kterých je podezření na protiprávní jednání na hromadné akci (venkovní diskotéce), je možné následně zahájit příslušné přestupkové řízení.

II. Na základě obdržených oznámení o rušení nočního klidu má správní orgán projednávající přestupky zahájit řízení a provést dokazování výslechem svědků – nejen zasahujících policistů, ale také oznamovatelů, tj. osob, které se cítily být hlasitou hudbou v nočních hodinách rušeny.

Back To Top