Loading....

Policejní prezident odpověděl: Policie ČR má oprávnění zatočit s nočním hudebním festivalem!

Policejní prezident genmjr. Mgr. Martin Vondráček odpověděl na náš dopis. Ten se týkal tolerance policii ČR vůči různým bezohledným pořadatelům hudebních produkcí pod širým nebem, kteří ruší noční klid. Genmjr. Vondráček v dopise především sdělil, že policie ČR má silný arsenál, jak rušení nočního klidu efektivně řešit. S ohledem na tento návod a naše zkušenosti doporučujeme v případě rušení nočního klidu zvolit následující postup.

Jak postupovat?

1) Policejní prezident uvedl, že je policie ČR musí posuzovat, zda je objektivně noční klid rušen. Proto se dohodněte minimálně s dvěma sousedy, že všichni zavoláte na tísňovou linku policie ČR a rušení nočního klidu ohlásíte.

2) Je vhodné uvést možné ohrožení zdraví osob a dopady rušení nočního klidu, pokud takové důvody existují. Například psychické onemocnění. Noční hluk také prokazatelně zhoršuje i vysoký krevní tlak a kardiovaskulární choroby. Pokud těmito neduhy trpíte, uveďte to operátorovi na nahrávané tísňové lince. Uveďte i problémy dopadající na vaše děti, či prarodiče. Taktéž uveďte případy, kdy ráno musíte vstávat a další případné komplikace.

3) Pokud vám operátor sdělí, že akce někdo povolil, zeptejte se kdo. Pokud vám operátor sdělí, že je akce polovena obecně závaznou vyhlášku, pak je v ten okamžik opravdu vše v souladu se zákonem (následně musíme řešit soulad vyhlášky s nálezy Ústavního soudu). Pokud vám ale operátor sdělí, že akci povolil starosta, radní, zastupitel, úředník apod., pak je akce povolena v rozporu se zákonem, neboť jediným způsobem legálního rušení nočního klidu je pomocí obecně závazné vyhlášky, jak je popsáno v rubrice JAK NA TO. V takovém případě toto sdělte operátorovi a odkažte ho na dopis policejního prezidenta uveřejněný na těchto stránkách. Znovu požádejte operátora o okamžitý zásah policejní hlídky. Pokud policie nezajistí klid, stěžujte si podle návodu ZDE, aby se situace do budoucna již nemohla opakovat.

Čím argumentovat proti nečinnosti policie ČR?

4) Sdělte operátorovi, že policejní prezident občanům v dopise sdělil, že policie ČR má využít tyto instituty pro případ rušení nočního klidu:

i) Policie ČR má právo sankcionovat osobu odpovědnou za rušení nočního klidu příkazem na místě a zároveň může udílet pokyny směřující k omezení hluku, a tedy k ukončení stavu, který je v rozporu s veřejným pořádkem. Platí zde povinnost přestupce uposlechnout takové výzvy dle § 114 zákona o policii s tím, že neuposlechnutím se osoba dopouští dalšího přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

ii) Pokud nebude protiprávní stav napraven, může policie ČR podle § 11 zákona o policii využít dalších kroků, které budou směřovat k úplnému ukončení hudební produkce.

iii) Policie ČR může též pachatele přestupku zajistit ve smyslu ust. § 26 odst. 1 písm. f) zákona o policii.

iv) Policie ČR může využít institutu odebrání věci dle § 34 zákona o policii. Zákon o policii neomezuje tuto výzvu pouze na vlastníka věci proto může policista vyzvat k vydání věci kohokoliv (může postačovat odebrání její části (přívodní kabely, mixážní pult, generátor pro přísun el. energie, atd.).

v) Policie ČR může vstupovat na soukromé pozemky, pokud věc nesnese odkladu a vstup do daného prostoru je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku. Přičemž stav, kdy osoby opakovaně odmítnou uposlechnout výzvy k regulaci hlasitosti či po prvotním vyhovění opakovaně navýší hlasitost na předchozí úroveň, již lze považovat za závažné ohrožení veřejného pořádku.

Znejte svá práva a prosazujte je!

Back To Top