Loading....

Zastupitelstvo slíbilo občanům přijetí vyhlášky

Dne 25.6.2022 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesení k přijetí vyhlášky k regulaci hudební
produkce pod širým nebem v Praze. Občanům přítomným na jednání Zastupitelstva bylo slíbeno
přijetí vyhlášky, která konečně zamezí jejich bezohlednému obtěžování. Příslušné usnesení, stejně
jako přehled hlasování naleznete zde:
https://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=194232035043038255245232053043038
255242232050043038255243232047043038255243&id=642802

Back To Top