Loading....

Vznik pracovní skupiny

Protože léto 2022 bylo opět spojeno s hlukem z festivalu, který obtěžoval i přes samoregulaci a „zázračná“ opatření pořadatele bylo paní radní JUDr. Kordové Marvanové zasláno občany přes 90 stížností. Díky občanům se hluk z festivalu v Ledárnách opět řešil na jednání Zastupitelstva. Návrh občanů na přijetí připravené vyhlášky si osvojil předseda pražského hnutí ANO. Pozdě v noci vzalo Zastupitelstvo na vědomí vypořádání připomínek k připravené vyhlášce k regulaci hudební produkce v Ledárnách a schválilo vytvoření pracovní skupiny která připraví návrh řešení za účelem ochrany okolních obyvatel. Zvláštní je, že není uvedeno, že součástí skupiny mají být také obtěžovaní rezidenti a psychologové nebo lékaři.

https://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=135173232240235196186173250240235196183173247240235196184173244240235196184&id=649590

Back To Top