Loading....

Veřejný ochránce práv nám dal za pravdu i podruhé

Znovu nám dal Veřejný ochránce práv a konstatoval další pochybení ÚMČ Praha 4, nyní odboru
životního prostředí a dopravy, který nesprávně posoudil soulad povolení a skutečného zabrání silnic
v okolí festivalu pořadatelem v roce 2021. Ve zprávě je uvedeno, že „Dopravní značení umístěné v
terénu tedy v rozporu s vydaným povolením regulovalo dopravu ve 43 dnech zcela
bezdůvodně. V 52 dnech, kdy se konaly koncerty, byla regulace nepřetržitá celý den – namísto
regulace pouze v čase od 18:00 do 23:59 hod.“ Dále konstatoval VOP nečinnost.

,
Back To Top