Loading....

Třetí pokuta festivalu od stavebního úřadu – 40.000Kč

Už třetí pokuta padla „ohleduplnému“ pořadateli festivalu v Ledárnách Braník od stavebního úřadu. Jde o provedení dalších staveb bez příslušných povolení v roce 2022 pořadatelem Netradiční koncerty, s.r.o. LEDÁRNY OPEN AIR. Pokuta 40.000,-Kč je sice malá, nicméně v případě opakovaní se bude nepochybně navyšovat.

Odůvodnění rozhodnutí opět potvrzuje to, co říkáme celou dobu. Zástupci pořadatele festivalu nedodržují jakékoliv sliby které komukoliv dají. Na straně 3 rozhodnutí je uvedeno, že zástupce pořadatele stavebnímu úřadu slíbil odstranění staveb v konkrétním termínu. Tak jako obvykle tento slib ale nesplnil. Opět se potvrzuje, že těmto lidem nelze věřit v podstatě nic co slíbí. O tom jsme opakovaně všichni přesvědčováni.

Další podstatnou věcí v rozhodnutí je, že stavební úřad důrazně v rozhodnutí uvedl, že ustanovení které pořadatel festivalu porušil „vychází především z toho, že stavebník je hlavním subjektem konkrétních povinností a odpovědnosti spojených především s řádnou přípravou a bezpečným prováděním stavby a je povinen brát zřetel na ochranu života a zdraví osob, životního prostředí a majetku, na práva oprávněné zájmy sousedů

,
Back To Top