Loading....

Stavební úřad upozornil pořadatele

V reakci na námi iniciované prošetřování souladu festivalového města se stavebním právem ze strany
Veřejného ochránce práv, zaslal stavební úřad pořadateli festivalu důrazné upozornění na možný
rozpor jeho jednání se zákonem.

Back To Top