Loading....

Stavební úřad se rozpohyboval

AKTUALIZOVÁNO

Stavební úřad oznámil majiteli pozemku oznámení o zahájení řízení přestupku – užívání pozemku
v rozporu s územním plánem v letech 2021 a 2022, dále pořadateli zahájení řízení o přestupku
umístění staveb bez územního souhlasu, zahájení řízení o odstranění staveb. Podle názoru
stavebního úřadu nemá v lokalitě festival z několika důvodů co dělat.
Back To Top