Loading....

Série pokut za festival v Ledárnách stále nekončí: 160.000,-Kč a 72.000,-Kč

Další dvě pokuty udělil stavební úřad pro Prahu 4 majiteli pozemků na kterých se uskutečnil festival Ledárny open air. Toto další porušení zákona týkající se festivalu Ledárny open air se vztahuje k provedení festivalu bez územních rozhodnutí.

První rozhodnutí se týká období od 2.6. do 30.6.2022 a pokuta která byla udělena činí 72.000,-Kč. Druhé rozhodnutí se týká období od 2.8. do 9.9.2022 a byla udělena pokuta již 160.000,-Kč. Výše pokut byla ale nepochopitelně stanovena při spodní hranici zákonné sazby. S tím se pro tento rok již nesmíříme, neboť taková výše nenaplňuje základní funkce správního trestání. To je již prokázáno tím že přestupky jsou páchány opakovaně, a tedy žádná sebereflexe přestupce se u něj neprojevila.

Rozhodnutí nejsou pravomocná, neboť bylo proti nim podáno odvolání. Pokud by odvolací orgán rozhodnutí zrušil, budeme se samozřejmě obracet v souladu se správním řádem k nadřízenému správnímu orgánu. Tím je Ministerstvu pro místní rozvoj. Připravenu již máme i cestu ke správnímu soudu. Jsme totiž přesvědčeni že objekty tvořící jeden celek s podiem podléhají stavebnímu řízení o povolení stavby. V tom se se stavebním úřadem Prahy 4 zatím neshodujeme.

Rozhodnutí:

,
Back To Top