Loading....

Neoprávněné užívání pozemků pořadatelem

V roce 2022 bylo podáno celkem 11 podnětů z důvodu neoprávněného užívání sousedních pozemků
ve vlastnictví hlavního města Prahy pořadatelem. Pořadatel si ze sousedních pozemků, k jejichž
užívání neměl žádné oprávnění, udělal parkoviště a skladiště odpadu. Po našem zásahu přistoupil
Magistrát hlavního města po opakovaných upozorněních ke stavbě plotu, aby pořadateli nezákonné
jednání zamezil. Následovalo vyúčtování bezdůvodného obohacení.

Back To Top