Loading....

Na Floridě „tuc tuc“ z aut neobtěžuje – je zakázané!

Soubor zákonů Floridy (USA) z roku 2021 totiž tento zdroj hluku rázně reguluje. Konkrétně je v odst. 316.3045 uvedeno:

316.3045 Provoz rádií nebo jiných mechanických zvukových zařízení nebo přístrojů ve vozidlech; výjimky.

(1) Osoba, která provozuje nebo užívá motorové vozidlo na silnici nebo dálnici, je oprávněna provozovat nebo zesilovat zvuk vydávaný rádiem, magnetofonem nebo jiným mechanickým zvukovým zařízením nebo nástrojem z motorového vozidla tak, aby zvuk nebyl:

(a) je zřetelně slyšitelný ve vzdálenosti 25 stop nebo více od motorového vozidla; nebo
(b) hlasitější, než je nutné pro pohodlné slyšení osob uvnitř vozidla v oblastech přiléhajících ke kostelům, školám nebo nemocnicím.

(2) Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na motorová vozidla orgánů činných v trestním řízení, která jsou vybavena komunikačním zařízením nezbytným pro výkon povinností orgánů činných v trestním řízení, ani na vozidla záchranných složek, která jsou vybavena komunikačním zařízením nezbytným pro výkon záchranných postupů.

(3) Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na motorová vozidla používaná k obchodním nebo politickým účelům, která při běžném výkonu této činnosti používají zvukové zařízení. 4. Ustanovení tohoto pododdílu se nepovažují za překážku pro místní orgány, aby s ohledem na ulice a dálnice v jejich pravomoci a v rámci přiměřeného výkonu policejní moci regulovaly dobu a způsob, jakým může být taková obchodní činnost provozována.

(4) Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na hluk vydávaný klaksonem nebo jiným výstražným zařízením, který je vyžadován nebo povolen podle § 316.271. Odbor bezpečnosti silničního provozu a motorových vozidel vydá pravidla definující pojem „jasně slyšitelný“ a stanoví normy týkající se způsobu měření zvuku pracovníky donucovacích orgánů, kteří prosazují ustanovení tohoto oddílu.

(5) Porušení tohoto oddílu je dopravním přestupkem, který není trestným činem a je trestný jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle kapitoly 318

ZDROJ: https://www.flsenate.gov/laws/statutes/2021/316.3045

V České republice přitom není regulován ani hluk z venkovních hudebních produkcí. Proto obtěžováním trpí tisíce lidí.

Back To Top