Loading....

MHMP: HLUK Z PRAHY 4 je společenský hlídací pes.

Magistrát hlavního města Prahy nám dal opět za pravdu ve věci našeho odvolání proti neposkytnutí informací úřadem Prahy 4. Důležitější je ale obsah tohoto rozhodnutí č.j. MHMP 640657/2023 ze dne 31.3.2023. V tomto rozhodnutí totiž Magistrát hlavního města argumentoval tím, že iniciativa občanů HLUK Z PRAHY 4 plní funkci „společenského hlídacího psa“ Úřadu městské části Praha 4 ve věci bezohledných a obtěžujících hudebních produkcí v Ledárnách Braník a Aparku.

Pojem „společenský hlídací pes“ pochází z judikatury Ústavního soudu, který jej definoval Nálezem IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2016, kde je uvedeno:

Povinná osoba může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu a odměnách zaměstnance, vyžádané na základě § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky: a) účelem vyžádání informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, b) informace samotná se týká veřejného zájmu, c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“, d) informace existuje a je dostupná.

Role „společenského hlídacího psa“ nám přináší širší možnosti získávat informace o tom, co se na Úřadě městské části Praha 4 děje ve vztahu k hudebním akcím terorizujícím občany několika čtvrtí. Naopak Úřad městské části Praha 4 má nyní užší možnosti jak naše žádosti o informace odmítat.

,
Back To Top