Loading....

Konec ohňostrojů nedaleko Ledáren!

Po roce a půl se nám podařilo definitivně zlikvidovat ohňostroje pořádané společností Európé R.P. s.r.o. Tato společnost provozuje parník EUROPE, který pro své návštěvníky pořádal ohňostroje na břehu řeky Vltavy vedle branického mostu.

Naše iniciativa se (tak jako vždy) nejprve snažila se společností Európé R.P. s.r.o. dohodnout. Nicméně provozoval parníku na náš dopis z 12. 6. 2022 nereagoval. Logicky tedy následovalo několik podnětů týkají se přestupků (ohňostroj byl v rozporu s vyhláškou MHMP blíže než 50 m od břehové čáry řeky Vltavy). Tak jako vždy, ale vedoucí oddělení přestupků MČ Praha 4 paní Dostálová vše odložila, protože podle jejího názoru nebyla vzdálenost od břehu prokázána. Pořadatel ve snaze předejít přestupkům posunul odpaliště dále než 50 m od břehu Vltavy. Dostal se tak ale na pozemky hlavního města Prahy, které užívá nájemce GOLF KLUB HODKOVIČKY. Protože ani tento nájemce s námi nekomunikoval, následovala stížnost k Českému báňskému úřadu. Ten provedl pořadateli ohňostrojů hloubkovou kontrolu a doporučil mu v lokalitě nepokračovat. Přesto pořadatel opět 31. 10. 2023 pořádal na pozemcích hl, m. Prahy ve 20 hod 20 min další ohňostroj. Tentokrát poslední.

Postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že z nájemních smluv nevyplývá, že by nájemce mohl na pozemcích pořádat hlučné ohňostroje. Užívání pozemků ve smlouvě je specifikováno na klidové, golfové aktivity. Navíc nájem pozemků byl poměrně levný. Zvláštní. Naše iniciativa se tedy obrátila se stížností na majitele pozemků. Tedy hlavní město Praha. Výsledek je nad očekávání dobrý. Podle všeho zásadní roli sehrála MČ Praha 4. Jestli je postoj MČ Praha 4 ovlivněn tím, že je tento úřad předmětem policejního vyšetřování v souvislosti s pořádáním hlučných festivalů nevíme, každopádně přichází 5 minut po dvanácté hodině. Doufáme tak, že rybáři budou mít klid na lov, zvířata v Chuchelském háji na život a lidé v okolí na zasloužený odpočinek, ke kterému je lokalita územním plánem určena.

,
Back To Top