Loading....

Kasárna Karlín: trestní oznámení podána

Řízení o uzavření Kasáren Karlín probíhalo od roku 2021 (bez našeho vlivu) a objekt minimálně od roku 2018 užíván v rozporu hned s několika zákony:

  • bez kolaudace k současnému užívání
  • bez kolaudace řady černých staveb
  • v rozporu s územním plánem
  • v rozporu s tržním řádem (pivní zahrádka po 22 hodině)
  • v rozporu se zásadami územního rozvoje (v památkové zóně jsou nepřípustné areály s hromadnou návštěvností viz. odst. 2.2.2.)
  • v rozporu s § 1013 občanského zákoníku, který zakazuje obtěžovat okolní nemovitosti hlukem (sousedské imise)
  • v rozporu s § 5 zákona o některých přestupcích (noční klid)

K tomu byla dlouhodobě porušována ustanovení smlouvy o výpůjčce (kulturní centrum je v objektu zdarma), ve které je uvedeno:

článek II Předmět a účel smlouvy

článek V stavební úpravy

článek VI ostatní ujednání

Příloha č. 2 Smlouvy

Smlouva o výpůjčce přešla v lednu na hlavní město Praha a je stále platná i když jak je vidět není dodržována. Celý text naleznete zde:

Z uvedeného je zcela zřejmé že za současný stav nemůže nikdo jiný než majitel kulturního centra. Místo jakékoliv sebereflexe ale majitel hodil vinu za uzavření areálu na naši iniciativu. Navíc vše působí jako koordinované akce. V důsledku toho došlo k dehonestování a pronásledování konkrétních osob. Po vyhodnocení všech příspěvků na sociálních sítích, mailů, zpráv a namluvených vzkazů na telefonních linkách byla postupně podána dvě trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné pronásledování, nebezpečné vyhrožování, podněcování k trestnému činu a pomluva. První trestní oznámení byla podána přímo k Policii CŘ, druhá a podrobnější pak na Vrchní státní zastupitelství.

Paradoxem je, že do dnešního dne s občany, kteří žijí v okolních domech, jejichž byty jsou při provozu takřka neobyvatelné, nikdo nejednal. Odpovědný radní Zábranský (PIRÁTI), který o problému dlouhodobě věděl, nyní dělá že se ho netýká.

,
Back To Top