Loading....

Je za „slepotou“ úředníků z Prahy 4 u přestupků pořadatelů festivalu korupce?

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah (PKD) nám dne 6.2.2023 doručil výsledek přezkoumání (ne)postupů úředníků z Prahy 4, konkrétně Silničního správního úřadu Prahy 4 (SSÚ) ve věci festivalu v Ledárnách Braník. Není pro nás překvapení, že Magistrát konstatoval celou řadu přestupků pořadatele na poli silničního práva. Ale také značné škody představující neoprávněné zábory komunikací v okolí festivalů Lucerna Music Bar Open Air a Ledárny Open Air.

Velmi zvláštní byl po celou dobu postoj úředníků Silničního správního úřadu pro Prahu 4. Pokud pomineme jejich velmi podrážděné a arogantní reakce vždy, když je občanská iniciativa upozornila na přestupky pořadatelů LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR a LEDÁRNY OPĚN AIR, pominout nemůžeme jejich ignoraci. Podstatnější totiž je, že Silniční správní úřad MČ Prahy 4 po dobu obou festivalů, tedy plné dvě sezóny odmítal řešit závažné přestupky pořadatelů těchto festivalů. Silniční správní úřad pro Prahu 4 ignoroval množství přestupků, i když po celou dobu dostával podněty s důkazy o těchto přestupcích. Silniční správní úřad pro Prahu 4 ignoroval i podněty Policie ČR a zprávu Veřejného ochránce práv, který již v roce 2021 konstatoval jeho pochybení a vzniklou škodu. O tom naše iniciativa již informovala zde:

https://www.ceskobezhluku.cz/verejny-ochrance-prav-nam-dal-za-pravdu-i-podruhe/

Vše tedy zatím vyvrcholilo podnětem nadřízenému správnímu orgánu tj. Magistrátu hlavního města Prahy. I ten nám dal plně za pravdu a konstatoval vznik škody nejen za neuplatněné pokuty za přestupky. Ale také za četné zábory komunikací v okolí festivalu. Podle našich propočtů může jít o škody v řádech milionů korun. Magistrát hlavního města se ale také pozastavil nad velmi nestandardním chováním Silničního správního úřadu, když sezóně 2021 konkrétně uvedl:

K sezóně 2022 pak Magistrát hlavního města uvedl:

Možnosti sjednání nápravy v oblasti správního práva Silniční správní úřad Prahy 4 záměrně propásl. Nyní je tedy s ohledem na vzniklé škody na místě právo trestní.

, ,
Back To Top