Loading....

JAK NA TO

Co můžete udělat pro to, abyste podpořili iniciativu Hluk z Prahy 4 a zároveň se konečně dobře vyspali.

NOČNÍ KLID

Pokud jde o noční klid, je v § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích uvedeno: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“ To znamená, že pokud nemá vaše obec či město obecně závaznou vyhlášku o omezení nočního klidu, nelze žádným jiným legálním způsobem porušovat noční klid. Rozhodně nestačí žádné povolení starosty, zastupitele nebo jinému politika či úředníka, jak často slýcháme od operátora tísňové linky.

STÍŽNOST

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu můžete zavolat městskou či státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a na místě může přestupci uložit blokovou pokutu, nebo věc postoupit přestupkovému oddělení místního úřadu. Pokud tak policie neučiní, můžete podat PODNĚT PŘESTUPKOVÉMU ODDĚLENÍ i vy. Na nečinnost policie či městské policie můžete podat STÍŽNOST.

 

STAVEBNÍ PRÁVO

ČERNÁ STAVBA

Kdokoliv může podat podnět na příslušný stavební úřad, aby zahájil řízení o odstranění stavby. Úřad může rozhodnout o odstranění černé stavby, ale na žádost stavebníka může také stavbu dodatečně povolit.

PODNĚT DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle § 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1.

PŘIPOJTE SVŮJ HLAS K PETICI A VRAŤTE SVÉMU ŽIVOTU KLID.

Back To Top