Loading....

Hluk z Ledáren řešil znovu kontrolní výbor MHMP

Bezohledný způsob podnikání pořadatele festivalu v Ledárnách zaměstnával hned tři jednání kontrolního výboru zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy. Problematika hluku festivalu LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR tam byla projednávána ve dnech 9. 11. 2021, 11. 1. 2022 a 8. 2. 2022.
Na posledním jednání bylo jednohlasně přijato usnesení o předání problému stovek až tisíců trpících občanů legislativnímu výboru ke tvorbě vyhlášky k regulaci tohoto bezohledného podnikání.

Odkazy na zápisy z jednání kontrolního výboru MHMP:
https://www.praha.eu/public/a5/c8/c9/3338833_1186519__26_ZAPIS_z_jednani_vyboru_ZHMP_TE
D_overen_anonymizovany.pdf

https://www.praha.eu/public/c0/ab/16/3391818_1205394__28_ZAPIS_z_jednani_vyboru_ZHMP__T
ED__anonymizovany.pdf

https://www.praha.eu/public/e/a0/c8/3397480_1208249__29_ZAPIS_z_jednani_vyboru_ZHMP__TE
D__anonymizovany.pdf

Back To Top