Loading....

Ombudsman zahájil další řízení proti Ledárnám

Ombudsman zahájil další řízení proti úředníkům P4 tolerujícím porušování zákonů festivalem v Ledárnách

Veřejný ochránce práv zahájil další řízení proti Úřadu MČ Praha 4 kvůli tolerování festivalových staveb umístěných na pozemcích v rozporu se zákonem. Tentokrát jde o rok 2023, kdy stavební úřad Prahy 4 vydal usnesení, kterým vyzval pořadatele festivalu k bezodkladnému upuštění od užívání staveb. O tom naše iniciativa již informoval v tomto článku:

https://www.ceskobezhluku.cz/stavebni-urad-pravomocne-zakazal-uzivat-cast-festivalu-v-ledarnach/

Pořadatel ale stavby užívat nepřestal a stavební úřad opět dělal, že to nevidí. Nezbylo nám, než se opět obrátit na Veřejného ochránce práv, který na náš podnět reagoval tímto přípisem.

Jde tak o další protiprávní jednání. Všechna pečlivě evidujeme a následně je předáme do vyšetřovacího spisu Policie ČR pro případ, že současné vyšetřování dospěje do fáze obžaloby a následně se bude rozhodovat o výši trestu s ohledem na polehčující i přitěžující okolnosti.

Občané žalují MČ Praha 4 kvůli festivalu v Ledárnách

Občané žalují MČ Praha 4 kvůli festivalu v Ledárnách

Po třech sezónách terorizování občanů hlukem pořadatelů festivalu v Ledárnách Braník Michala Filipa (majitele klubů LUCERNA MUSIC BAR, Futurum, nájemce Chateau St. Havel a restaurace v Tančícím domě) jeho zaměstnance Kamila Šíra a bubeníka kapely UDG Tomáše Staňka, došla občanům trpělivost.

Potom co se opakovaně prokázalo velmi nestandardní chování úředníků a politiků MČ Praha 4 k pořadatelům tohoto festivalu, které spočívalo v nebývalé toleranci tohoto úřadu k četným protiprávním jednáním byla ze strany občanů podána žaloba proti neoprávněnému zásahu úřadu MČ Praha 4 spočívajícímu v nečinnosti tohoto úřadu. Podle právních analýz občanů totiž nemá festival v Ledárnách vůbec co dělat, což úřad MČ zcela ignoruje a pokud některé úkony činí, tak jen z důvodu naší kontroly a především vždy pečlivě tak, aby festival běžel dál. Úřad vždy záměrně čeká, než festival skončí, aby všechny řízení pro porušení zákona mohl zastavit. Tím záměrně jedná ve prospěch pořadatelů festivalu kteří opakovaně porušují zákony ČR. Proti byla podána v pátek 10. 11. 2023 žaloba k Městskému soudu v Praze proti MČ Praha 4.

I rok 2023 ve znamení přestupků pořadatelů festivalu v Ledárnách

I rok 2023 ve znamení přestupků pořadatelů festivalu v Ledárnách – další pokuty

Pořadatel festivalu se do Ledáren v Braníku přestěhoval v roce 2021 potom, co mu nebyla prodloužena smlouva na Výstavišti na Praze 7 z toho důvodu, že tamní obyvatele decimoval hlukem.

Hned v roce 2021 pořadatel v nové lokalitě páchal řadu přestupků. O tom naše iniciativa již informovala. Stejné to bylo i v roce 2022.

https://www.ceskobezhluku.cz/stavebni-urad-udelil-prvni-pokutu/

https://www.ceskobezhluku.cz/dalsi-pokuta-kvuli-festivalu-135-000-kc-za-rok-2021/

https://www.ceskobezhluku.cz/treti-pokuta-festivalu-od-stavebniho-uradu-40-000kc/

https://www.ceskobezhluku.cz/serie-pokut-za-festival-v-ledarnach-nekonci-160-000-kc-a-72-000-kc/

https://www.ceskobezhluku.cz/jiz-brzy-velky-prehled-prestupku-poradatele-festivalu-v-ledarnach/

Pokud si někdo myslí, že se pořadatel festivalu poučil a bude se chovat slušně a ohleduplně, pak by se velmi spletl. I v roce 2023 páchal festival pod vedení Kamila Šíra a Tomáše Staňka (bubeníka kapely UDG) přestupky.

Zde si můžete přečíst o nepravomocně uložených pokutách ve výši 50.000,-Kč ze dne 5. 9. 2023 a ve výši 35.000,- Kč ze dne 23. 10. 2023 pro pořadatele, společnost NETRADIČNÍ KONCERTY Kamila Šíra a Tomáše Staňka. Další pokutu si 4. 10. 2023 vykoledoval majitel pozemku a to 35.000,-Kč.

Rozhodnutí sp. zn. P4/295365/23/OST/PLJO ze dne 5. 9. 2023:

Příkaz sp. zn. P4/414642/23/OST/OLJO ze dne 23. 10. 2023:

Rozhodnutí sp. zn. P4/254062/23/OST/OLJO ze dne 4. 10. 2023:

Stavební úřad pravomocně zakázal užívat část festivalu v Ledárnách

Stavební úřad pravomocně zakázal užívat část festivalu v Ledárnách – marně, pořadatelé jej ignorují a zákon porušují dál

Už 20. července 2023 Stavební úřad pro Prahu 4 vyzval pořadatele festivalu k bezodkladnému ukončení užívání celkem deseti festivalových objektů.

Každý kdo v Ledárnách po tomto daru byl, ví, že pořadatelé si ze stavebního úřadu dělají dobrý den. K žádnému ukončení užívání staveb nedošlo. Protože výzvě stavebního úřadu se nelze bránit opravným prostředkem, je pravomocná. Pořadatel tak nejen že porušuje zákon již třetí rok v kuse, zároveň ignoruje výzvu stavebního úřadu. Vrcholem pokrytectví tohoto pořadatele je, že za tohoto stavu o sobě tvrdí, že je ohleduplný.

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 Hrozy

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 a radního MHMP Michala Hrozy.

Naše iniciativa již informovala o tom, že pražská kriminálka řeší velmi zvláštní chování úředníků a politiků na Praze 4, které zřejmě způsobilo finanční škody v rozpočtu MČ Praha 4 a tak existuje podezření ze spáchání některých trestných činů.

Porušování zákona úředníky MČ Praha 4 vždy ku prospěchu pořadatelů festivalu v Ledárnách Braník a v neprospěch občanů konstatoval opakovaně Veřejných ochránce práv.

Proti tvrzení o porušování zákona se úřad MČ Praha 4 ohradil. Dostal ale od Magistrátu hlavního města Prahy studenou sprchu. Magistrát totiž potvrdil, že ÚMČ Praha 4 se nemá vůči čemu ohrazovat, protože zákon porušuje.

ZDROJ: Rozhodnutí MHMP č.j. MHMP 559632/2023 ze dne 20. 3. 2023 kterým bylo ÚMČ Praha 4 přikázáno poskytnout informace

Nyní nám byl zaslán podnět jednoho z občanů o tom, že jeden z pořadatelů festivalu v Ledárnách nebo jejich vyjednavačů sponzoruje TOP 09. Právě na pražského radního za TOP 09, místostarostu a radního pro kulturu na Praze 4 Michla Hrozu vše ukazovalo, pokud šlo o nedotknutelnost pořadatelů festivalu už od začátku. Byl to právě on, kdy s nimi vždy jednal. V roce 2022 jeden ze zástupců festivalu vyjednával na ÚMČ Praha 4 omezení v ulicích okolo festivalu ve prospěch pořadatelů a neprospěch v okolí žijících občanů.

ZDROJ: Zápis z jednání ÚMČ P4 se zástupcem festivalu v Ledárnách Braník ze dne 30. 3. 2022

O tři měsíce později ten samý člověk posílá právě TOP 09 Michala Hrozy dar ve výši 80.000,-Kč. Zvláštní náklonost ÚMČ Praha 4 k pořadatelům festivalu v Ledárnách se tak možná pomalu vyjasňuje.

ZDROJ: Transparentní účet strany TOP 09 dostupný na https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-0020091122/TOP-09

Jako perličku na závěr uvádíme, že v sezónách 2021 a 2022 pořadatel festivalu v Ledárnách umístil svojí pokladnu na cizí pozemek. Konkrétně šlo o pozemek hl. m. Prahy ve správě ÚMČ Praha 4.

Tušíte správně, za pronájem silničního pozemku ve správě Prahy 4 nezaplatil pořadatel oficiálně ani korunu. To nám ÚMČ Prahy 4 písemně sdělil. Jak je to možné? Zeptejte se (jak jinak) místostarosty Michala Hrozy z TOP 09, který má jako radní v gesci právě majetek.

Série pokut za festival v Ledárnách nekončí: 160.000,-Kč a 72.000,-Kč

Série pokut za festival v Ledárnách stále nekončí: 160.000,-Kč a 72.000,-Kč

Další dvě pokuty udělil stavební úřad pro Prahu 4 majiteli pozemků na kterých se uskutečnil festival Ledárny open air. Toto další porušení zákona týkající se festivalu Ledárny open air se vztahuje k provedení festivalu bez územních rozhodnutí.

První rozhodnutí se týká období od 2.6. do 30.6.2022 a pokuta která byla udělena činí 72.000,-Kč. Druhé rozhodnutí se týká období od 2.8. do 9.9.2022 a byla udělena pokuta již 160.000,-Kč. Výše pokut byla ale nepochopitelně stanovena při spodní hranici zákonné sazby. S tím se pro tento rok již nesmíříme, neboť taková výše nenaplňuje základní funkce správního trestání. To je již prokázáno tím že přestupky jsou páchány opakovaně, a tedy žádná sebereflexe přestupce se u něj neprojevila.

Rozhodnutí nejsou pravomocná, neboť bylo proti nim podáno odvolání. Pokud by odvolací orgán rozhodnutí zrušil, budeme se samozřejmě obracet v souladu se správním řádem k nadřízenému správnímu orgánu. Tím je Ministerstvu pro místní rozvoj. Připravenu již máme i cestu ke správnímu soudu. Jsme totiž přesvědčeni že objekty tvořící jeden celek s podiem podléhají stavebnímu řízení o povolení stavby. V tom se se stavebním úřadem Prahy 4 zatím neshodujeme.

Rozhodnutí:

Další pokuta kvůli festivalu: 135.000,-Kč za rok 2021

Další pokuta kvůli festivalu: 135.000,-Kč za rok 2021

Dne 1.9.2022 udělil stavební úřad Prahy 4 nepravomocně kvůli festivalu v Ledárnách další pokutu, tentokrát ve výši 135.000,-Kč. Pokutu má tentokrát zaplatit majitel pozemku, na kterém podle stavebního úřadu festival stojí v rozporu se zákonem. Jde přitom o festival v roce 2021, tedy Lucerna Music Bar Open Air podnikatele Michala Filipa. Na festivalu se přitom podílel i současný pořadatel pan Kamil Šír. Připomínáme, že stavební úřad se rozpohyboval až potom, co co mu udělil pomyslný políček Veřejný ochránce práv, který vyhověl našemu podnětu právě na stavební úřad pro Prahu 4. Těšíme se na pokuty za rok 2022.

Stavební úřad se rozpohyboval

Stavební úřad se rozpohyboval

AKTUALIZOVÁNO

Stavební úřad oznámil majiteli pozemku oznámení o zahájení řízení přestupku – užívání pozemku
v rozporu s územním plánem v letech 2021 a 2022, dále pořadateli zahájení řízení o přestupku
umístění staveb bez územního souhlasu, zahájení řízení o odstranění staveb. Podle názoru
stavebního úřadu nemá v lokalitě festival z několika důvodů co dělat.
Back To Top