Loading....

Konec ohňostrojů nedaleko Ledáren!

Konec ohňostrojů nedaleko Ledáren!

Po roce a půl se nám podařilo definitivně zlikvidovat ohňostroje pořádané společností Európé R.P. s.r.o. Tato společnost provozuje parník EUROPE, který pro své návštěvníky pořádal ohňostroje na břehu řeky Vltavy vedle branického mostu.

Naše iniciativa se (tak jako vždy) nejprve snažila se společností Európé R.P. s.r.o. dohodnout. Nicméně provozoval parníku na náš dopis z 12. 6. 2022 nereagoval. Logicky tedy následovalo několik podnětů týkají se přestupků (ohňostroj byl v rozporu s vyhláškou MHMP blíže než 50 m od břehové čáry řeky Vltavy). Tak jako vždy, ale vedoucí oddělení přestupků MČ Praha 4 paní Dostálová vše odložila, protože podle jejího názoru nebyla vzdálenost od břehu prokázána. Pořadatel ve snaze předejít přestupkům posunul odpaliště dále než 50 m od břehu Vltavy. Dostal se tak ale na pozemky hlavního města Prahy, které užívá nájemce GOLF KLUB HODKOVIČKY. Protože ani tento nájemce s námi nekomunikoval, následovala stížnost k Českému báňskému úřadu. Ten provedl pořadateli ohňostrojů hloubkovou kontrolu a doporučil mu v lokalitě nepokračovat. Přesto pořadatel opět 31. 10. 2023 pořádal na pozemcích hl, m. Prahy ve 20 hod 20 min další ohňostroj. Tentokrát poslední.

Postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bylo zjištěno, že z nájemních smluv nevyplývá, že by nájemce mohl na pozemcích pořádat hlučné ohňostroje. Užívání pozemků ve smlouvě je specifikováno na klidové, golfové aktivity. Navíc nájem pozemků byl poměrně levný. Zvláštní. Naše iniciativa se tedy obrátila se stížností na majitele pozemků. Tedy hlavní město Praha. Výsledek je nad očekávání dobrý. Podle všeho zásadní roli sehrála MČ Praha 4. Jestli je postoj MČ Praha 4 ovlivněn tím, že je tento úřad předmětem policejního vyšetřování v souvislosti s pořádáním hlučných festivalů nevíme, každopádně přichází 5 minut po dvanácté hodině. Doufáme tak, že rybáři budou mít klid na lov, zvířata v Chuchelském háji na život a lidé v okolí na zasloužený odpočinek, ke kterému je lokalita územním plánem určena.

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 Hrozy

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 a radního MHMP Michala Hrozy.

Naše iniciativa již informovala o tom, že pražská kriminálka řeší velmi zvláštní chování úředníků a politiků na Praze 4, které zřejmě způsobilo finanční škody v rozpočtu MČ Praha 4 a tak existuje podezření ze spáchání některých trestných činů.

Porušování zákona úředníky MČ Praha 4 vždy ku prospěchu pořadatelů festivalu v Ledárnách Braník a v neprospěch občanů konstatoval opakovaně Veřejných ochránce práv.

Proti tvrzení o porušování zákona se úřad MČ Praha 4 ohradil. Dostal ale od Magistrátu hlavního města Prahy studenou sprchu. Magistrát totiž potvrdil, že ÚMČ Praha 4 se nemá vůči čemu ohrazovat, protože zákon porušuje.

ZDROJ: Rozhodnutí MHMP č.j. MHMP 559632/2023 ze dne 20. 3. 2023 kterým bylo ÚMČ Praha 4 přikázáno poskytnout informace

Nyní nám byl zaslán podnět jednoho z občanů o tom, že jeden z pořadatelů festivalu v Ledárnách nebo jejich vyjednavačů sponzoruje TOP 09. Právě na pražského radního za TOP 09, místostarostu a radního pro kulturu na Praze 4 Michla Hrozu vše ukazovalo, pokud šlo o nedotknutelnost pořadatelů festivalu už od začátku. Byl to právě on, kdy s nimi vždy jednal. V roce 2022 jeden ze zástupců festivalu vyjednával na ÚMČ Praha 4 omezení v ulicích okolo festivalu ve prospěch pořadatelů a neprospěch v okolí žijících občanů.

ZDROJ: Zápis z jednání ÚMČ P4 se zástupcem festivalu v Ledárnách Braník ze dne 30. 3. 2022

O tři měsíce později ten samý člověk posílá právě TOP 09 Michala Hrozy dar ve výši 80.000,-Kč. Zvláštní náklonost ÚMČ Praha 4 k pořadatelům festivalu v Ledárnách se tak možná pomalu vyjasňuje.

ZDROJ: Transparentní účet strany TOP 09 dostupný na https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-0020091122/TOP-09

Jako perličku na závěr uvádíme, že v sezónách 2021 a 2022 pořadatel festivalu v Ledárnách umístil svojí pokladnu na cizí pozemek. Konkrétně šlo o pozemek hl. m. Prahy ve správě ÚMČ Praha 4.

Tušíte správně, za pronájem silničního pozemku ve správě Prahy 4 nezaplatil pořadatel oficiálně ani korunu. To nám ÚMČ Prahy 4 písemně sdělil. Jak je to možné? Zeptejte se (jak jinak) místostarosty Michala Hrozy z TOP 09, který má jako radní v gesci právě majetek.

Je za „slepotou“ úředníků z Prahy 4 u přestupků pořadatelů festivalu korupce?

Je za „slepotou“ úředníků z Prahy 4 u přestupků pořadatelů festivalu korupce?

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah (PKD) nám dne 6.2.2023 doručil výsledek přezkoumání (ne)postupů úředníků z Prahy 4, konkrétně Silničního správního úřadu Prahy 4 (SSÚ) ve věci festivalu v Ledárnách Braník. Není pro nás překvapení, že Magistrát konstatoval celou řadu přestupků pořadatele na poli silničního práva. Ale také značné škody představující neoprávněné zábory komunikací v okolí festivalů Lucerna Music Bar Open Air a Ledárny Open Air.

Velmi zvláštní byl po celou dobu postoj úředníků Silničního správního úřadu pro Prahu 4. Pokud pomineme jejich velmi podrážděné a arogantní reakce vždy, když je občanská iniciativa upozornila na přestupky pořadatelů LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR a LEDÁRNY OPĚN AIR, pominout nemůžeme jejich ignoraci. Podstatnější totiž je, že Silniční správní úřad MČ Prahy 4 po dobu obou festivalů, tedy plné dvě sezóny odmítal řešit závažné přestupky pořadatelů těchto festivalů. Silniční správní úřad pro Prahu 4 ignoroval množství přestupků, i když po celou dobu dostával podněty s důkazy o těchto přestupcích. Silniční správní úřad pro Prahu 4 ignoroval i podněty Policie ČR a zprávu Veřejného ochránce práv, který již v roce 2021 konstatoval jeho pochybení a vzniklou škodu. O tom naše iniciativa již informovala zde:

https://www.ceskobezhluku.cz/verejny-ochrance-prav-nam-dal-za-pravdu-i-podruhe/

Vše tedy zatím vyvrcholilo podnětem nadřízenému správnímu orgánu tj. Magistrátu hlavního města Prahy. I ten nám dal plně za pravdu a konstatoval vznik škody nejen za neuplatněné pokuty za přestupky. Ale také za četné zábory komunikací v okolí festivalu. Podle našich propočtů může jít o škody v řádech milionů korun. Magistrát hlavního města se ale také pozastavil nad velmi nestandardním chováním Silničního správního úřadu, když sezóně 2021 konkrétně uvedl:

K sezóně 2022 pak Magistrát hlavního města uvedl:

Možnosti sjednání nápravy v oblasti správního práva Silniční správní úřad Prahy 4 záměrně propásl. Nyní je tedy s ohledem na vzniklé škody na místě právo trestní.

Další a další přestupky a finanční škody způsobené pořadateli festivalu v Ledárnách Braník

Další a další přestupky a finanční škody způsobené pořadateli festivalu v Ledárnách Braník

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah (PKD) nám dne 6.2.2023 doručil výsledek přezkoumání (ne)postupů úředníků z Prahy 4, konkrétně Silničního správního úřadu Prahy 4 (SSÚ) ve věci festivalu v Ledárnách Braník. Není pro nás překvapení, že Magistrát konstatoval celou řadu přestupků pořadatele na poli silničního práva a značné škody představující neoprávněné zábory komunikací v okolí festivalů Lucerna Music Bar Open Air a Ledárny Open Air a nevymáhané pokuty.

V rozsáhlého dokumentu Magistrát hlavního města o „OHLEDUPLNÉM POŘADATELI“ je k roku 2021 konstatuje:

K nezákonnému uzavírání ulice Ledařská pořadatelem festivalu Ledárny Open Air v roce 2022 Magistrát uvedl:

K neoprávněnému uzavírání ulice U Kempinku pořadatelem festivalu Ledárny Open Air v roce 2022 Magistrát uvedl:

K neoprávněnému umístění pokladny pořadatelem festivalu Ledárny Open Air na pozemní komunikaci a cizím pozemku Magistrát hlavního města uvedl:

Závěrem Magistrát hlavního města Prahy porušování zákona pořadatelem festivalu shrnul a vyslal jasný vzkaz:

Značně nestandardnímu chování úředníků Silničního správního úřadu MČ Prahy 4 se budeme podrobně zabývat v dalším článku. Pravděpodobně totiž došlo ke značné škodě na veřejných financích.

Veřejný ochránce práv nám dal za pravdu i podruhé

Veřejný ochránce práv nám dal za pravdu i podruhé

Znovu nám dal Veřejný ochránce práv a konstatoval další pochybení ÚMČ Praha 4, nyní odboru
životního prostředí a dopravy, který nesprávně posoudil soulad povolení a skutečného zabrání silnic
v okolí festivalu pořadatelem v roce 2021. Ve zprávě je uvedeno, že „Dopravní značení umístěné v
terénu tedy v rozporu s vydaným povolením regulovalo dopravu ve 43 dnech zcela
bezdůvodně. V 52 dnech, kdy se konaly koncerty, byla regulace nepřetržitá celý den – namísto
regulace pouze v čase od 18:00 do 23:59 hod.“ Dále konstatoval VOP nečinnost.

Back To Top