Loading....

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 Hrozy

Korunky pořadatele festivalu v Ledárnách do TOP 09 místostarosty P4 a radního MHMP Michala Hrozy.

Naše iniciativa již informovala o tom, že pražská kriminálka řeší velmi zvláštní chování úředníků a politiků na Praze 4, které zřejmě způsobilo finanční škody v rozpočtu MČ Praha 4 a tak existuje podezření ze spáchání některých trestných činů.

Porušování zákona úředníky MČ Praha 4 vždy ku prospěchu pořadatelů festivalu v Ledárnách Braník a v neprospěch občanů konstatoval opakovaně Veřejných ochránce práv.

Proti tvrzení o porušování zákona se úřad MČ Praha 4 ohradil. Dostal ale od Magistrátu hlavního města Prahy studenou sprchu. Magistrát totiž potvrdil, že ÚMČ Praha 4 se nemá vůči čemu ohrazovat, protože zákon porušuje.

ZDROJ: Rozhodnutí MHMP č.j. MHMP 559632/2023 ze dne 20. 3. 2023 kterým bylo ÚMČ Praha 4 přikázáno poskytnout informace

Nyní nám byl zaslán podnět jednoho z občanů o tom, že jeden z pořadatelů festivalu v Ledárnách nebo jejich vyjednavačů sponzoruje TOP 09. Právě na pražského radního za TOP 09, místostarostu a radního pro kulturu na Praze 4 Michla Hrozu vše ukazovalo, pokud šlo o nedotknutelnost pořadatelů festivalu už od začátku. Byl to právě on, kdy s nimi vždy jednal. V roce 2022 jeden ze zástupců festivalu vyjednával na ÚMČ Praha 4 omezení v ulicích okolo festivalu ve prospěch pořadatelů a neprospěch v okolí žijících občanů.

ZDROJ: Zápis z jednání ÚMČ P4 se zástupcem festivalu v Ledárnách Braník ze dne 30. 3. 2022

O tři měsíce později ten samý člověk posílá právě TOP 09 Michala Hrozy dar ve výši 80.000,-Kč. Zvláštní náklonost ÚMČ Praha 4 k pořadatelům festivalu v Ledárnách se tak možná pomalu vyjasňuje.

ZDROJ: Transparentní účet strany TOP 09 dostupný na https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-0020091122/TOP-09

Jako perličku na závěr uvádíme, že v sezónách 2021 a 2022 pořadatel festivalu v Ledárnách umístil svojí pokladnu na cizí pozemek. Konkrétně šlo o pozemek hl. m. Prahy ve správě ÚMČ Praha 4.

Tušíte správně, za pronájem silničního pozemku ve správě Prahy 4 nezaplatil pořadatel oficiálně ani korunu. To nám ÚMČ Prahy 4 písemně sdělil. Jak je to možné? Zeptejte se (jak jinak) místostarosty Michala Hrozy z TOP 09, který má jako radní v gesci právě majetek.

První trestní oznámení na úředníky z Prahy 4 kvůli festivalu v Ledárnách šetří kriminálka.

První trestní oznámení na úředníky z Prahy 4 kvůli festivalu v Ledárnách šetří kriminálka.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A tak bylo podáno první trestní oznámení na úředníky a politiky z Úřadu MČ Praha 4. Trestní oznámení se týká poměrně zvláštní náklonosti odpovědných úředníků z MČ Prahy 4 k pořadatelům festivalu v Ledárnách Braník na úkor obyčejných občanů. Co je za nestandardním jednáním se můžeme jen domýšlet. To co už ale víme, je že existuje důvodné podezření ze vzniku závažných finančních škod z takového jednání. K tomu bylo z naší strany doloženo mnoho důkazních prostředků.

Zajímavý je také dosavadní vývoj případu. Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová totiž všechny oznámené skutečnosti a důkazy postoupila dozorujícímu státnímu zástupci. Ten vše znovu prověřil a obrátil se na Službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR s instrukcí k zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

Více informací v tuto chvíli zveřejnit nemůžeme, ale podařilo se nám zjistit další velmi zajímavé informace o propojení pražských politiků a pořadatelů festivalu v Ledárnách.

Neoprávněné užívání pozemků pořadatelem

Neoprávněné užívání pozemků pořadatelem

V roce 2022 bylo podáno celkem 11 podnětů z důvodu neoprávněného užívání sousedních pozemků
ve vlastnictví hlavního města Prahy pořadatelem. Pořadatel si ze sousedních pozemků, k jejichž
užívání neměl žádné oprávnění, udělal parkoviště a skladiště odpadu. Po našem zásahu přistoupil
Magistrát hlavního města po opakovaných upozorněních ke stavbě plotu, aby pořadateli nezákonné
jednání zamezil. Následovalo vyúčtování bezdůvodného obohacení.

Back To Top